Skip to main content

W niektórych państwach europejskich gaz pieprzowy jest całkowicie zakazany, a władze zabraniają jego posiadania i używania przez cywilów. Z drugiej strony, inne kraje przyjmują bardziej przychylne stanowisko, zezwalając na legalne posiadanie i używanie gazu pieprzowego do samoobrony, ale z zachowaniem pewnych restrykcji. W tym artykule przeczytasz o jednych i drugich. Dowiesz się więcej o różnych podejściach do przepisów dotyczących gazu pieprzowego w krajach europejskich.  

Legalność gazu pieprzowego w krajach europejskich 

W Europie nie ma ustanowionych jednolitych przepisów dotyczących legalności gazu pieprzowego. To oznacza, że kwestie związane z tym środkiem obronnym pozostają w gestii poszczególnych państw. Jest to spowodowane faktem, że każdy kraj ma inne uwarunkowania kulturowe, społeczne i prawne.  

Państwa mogą samodzielnie decydować o dostępności, sprzedaży i stosowaniu tego środka obrony. Tym samym przepisy dotyczące zakupu, przechowywania i używania gazu pieprzowego mogą różnić się w zależności od kraju.  

Należy podkreślić, że w niektórych krajach gaz pieprzowy jest legalny bez szczególnych ograniczeń, a jedynym wymogiem jest osiągnięcie pełnoletniości, czyli ukończenie 18 roku życia. Warto jednak pamiętać, że legalność zakupu i posiadania gazu pieprzowego nie oznacza automatycznie, że można go używać bez uzasadnionego powodu. Stosowanie gazu pieprzowego powinno być ostatecznością, gdy istnieje realne zagrożenie dla naszego zdrowia lub życia, a inne możliwości uniknięcia niebezpieczeństwa zostały wykorzystane. 

W tym wpisie możesz dowiedzieć się, co polskie prawo stanowi o używaniu gazu pieprzowego jako środka obronnego w Polsce.

Przepisy i ograniczenia dotyczące posiadania gazu pieprzowego w Europie 

W niektórych krajach gaz pieprzowy może być dostępny bez większych ograniczeń, podczas gdy w innych może podlegać surowym przepisom lub być całkowicie zakazany.  

Poniżej znajdują się przykłady ograniczeń dotyczących posiadania gazu pieprzowego w poszczególnych krajach Europy: 

 • Wymagane pozwolenia lub licencje — zakup lub posiadanie gazu pieprzowego w niektórych krajach może wymagać specjalnego zezwolenia. Nieprzestrzeganie tego wymogu może prowadzić do konsekwencji prawnych. 
 • Wiek użytkownika —   w niektórych krajach istnieje ograniczenie wiekowe dotyczące nabywania lub posiadania gazu pieprzowego. 
 • Limity stężenia i mocy gazu pieprzowego — warto wiedzieć, że niektóre kraje mogą również narzucać limity stężenia i mocy gazu pieprzowego. Limity mogą określać procentowe stężenie aktywnego składnika gazu pieprzowego w produkcie. Ograniczenia te mają na celu kontrolowanie potencjalnej siły i skutków użycia gazu pieprzowego.  
 • Zabronione stosowanie gazu w określonych miejscach niektóre państwa w Europie mogą określać konkretne miejsca lub sytuacje, w których nie można używać gazu pieprzowego. Przykładami takich miejsc mogą być: obszary publiczne, zgromadzenia masowe lub obiekty prywatne. W takich przypadkach, używanie gazu pieprzowego może naruszać lokalne przepisy i prowadzić do konsekwencji prawnych. 
cZy gaz pieprzowy jest legalny w europie - mapa

W jakich krajach europejskich gaz pieprzowy jest legalny jako środek samoobrony? 

W Europie tylko nieliczne kraje zezwalają na legalne używanie gazu pieprzowego do samoobrony bez nakładania zbyt wielu ograniczeń, poza wymogiem ukończenia osiemnastu lat. Państwa te rozumieją potrzebę umożliwienia obywatelom ochrony w razie niebezpieczeństwa, a gaz pieprzowy jest uważany za stosunkowo bezpieczny środek obrony. 

Poniżej znajduje się lista krajów, w których gaz pieprzowy jest legalny: 

czy gaz pieprzowy jest legalny w europie Polska 

Gazy pieprzowe w Polsce nie są bronią w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji. Do ich zakupu nie są wymagane żadne dodatkowe zezwolenia, a do ich sprzedaży nie jest wymagana żadna koncesja, ponieważ są to zwykłe akcesoria obronne. 

czy gaz pieprzowy jest legalny w europie Austria 

Gaz pieprzowy w Austrii jest klasyfikowany jako środek samoobrony. Osoby dorosłe mogą go posiadać i nosić bez rejestracji lub pozwolenia. Stosowanie gazu pieprzowego jest dozwolone wyłącznie w sytuacjach samoobrony. Dotyczy to sytuacji, w których zagrożone jest życie, zdrowie, integralność fizyczna, integralność seksualna, wolność lub własność. 

czy gaz pieprzowy jest legalny w europie Czechy  

Gaz pieprzowy można nabyć i posiadać w Czechach całkowicie legalnie, bez ograniczeń wiekowych. Osoby, które chcą kupić gaz pieprzowy nie potrzebują zezwolenia. 

czy gaz pieprzowy jest legalny w europie Serbia 

Gaz pieprzowy w Serbii jest legalny na mocy nowego prawa od 2016 roku i może być noszony przez każdego, kto ukończył 16 lat. Używanie go przeciwko ludziom do samoobrony jest legalne. 

czy gaz pieprzowy jest legalny w europie Szwajcaria  

W Szwajcarii gazy pieprzowe nie podlegają ustawie o broni, ale podlegają przepisom chemicznym, które określają, że minimalny wiek sprzedaży i użytkowania wynosi 18 lat. 

Kraje, w których obowiązują ograniczenia dotyczące gazu pieprzowego 

W wielu krajach europejskich obowiązują dodatkowe ograniczenia i wymagania dotyczące posiadania i używania gazu pieprzowego do samoobrony. W niektórych krajach nie tylko trzeba mieć ukończone osiemnaście lat, ale także być niekaranym. Inne kraje określają maksymalną ilość gazu pieprzowego, jaką można legalnie posiadać. Ponadto, oprócz spełnienia wymogu wieku, władze w niektórych krajach mogą wymagać zezwolenia lub upoważnienia do posiadania gazu pieprzowego. Wiąże się to ze złożeniem wniosku, przejściem przez proces weryfikacji i oczekiwaniem na zatwierdzenie. 

Poniżej znajduje się lista niektórych krajów, które stosują ograniczenia i wymagania: 

czy gaz pieprzowy jest legalny w europie Dania

W dniu 1 lutego 2021 r. w Danii wprowadzono poprawkę do przepisów dotyczących broni w odniesieniu do gazu pieprzowego. Zmiana oznacza, że do zakupu i posiadania gazu pieprzowego wymagane jest zezwolenie. Gaz pieprzowy można posiadać z zezwoleniem, jeśli dana osoba może udowodnić, że istnieje szczególna potrzeba ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami lub atakami. Ponadto wnioskodawca musi przejść kontrolę danych osobowych (sprawdzenie niekaralności), aby upewnić się, że nie użyje gazu pieprzowego niezgodnie z przeznaczeniem. 

czy gaz pieprzowy jest legalny w europie Niemcy  

Zgodnie z prawem w Niemczech można posiadać tylko gaz pieprzowy, który ma specjalne oznaczenie do obrony przed zwierzętami. Wynika to z faktu, że taki gaz nie jest kwalifikowany jako broń w rozumieniu niemieckiej Ustawy o Broni. Przy zakupie gazu pieprzowego należy zwrócić uwagę, czy na puszce znajduje się etykieta. Jeśli brakuje wymaganej etykiety oznaczającej, że jest to środek przeznaczony do odstraszania zwierząt, automatycznie podlega on ustawie o broni. Nawet jego posiadanie jest wówczas karalne. 

Użycie gazu pieprzowego przeciwko ludziom w Niemczech jest co do zasady traktowane jako przestępstwo. Istnieją wyjątki od tej reguły – można go użyć tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, a użycie gazu stanowi samoobronę. Nadużycie może skutkować surowymi karami, dlatego przed użyciem gazu należy rozważyć konsekwencje prawne.       

czy gaz pieprzowy jest legalny w europie Francja 

Każdy, kto ukończył 18 lat, może legalnie kupić gaz pieprzowy w sklepie z bronią lub militariami. Jednak gaz pieprzowy musi być o pojemności mniejszej niż 100 ml. Chociaż jest to broń kategorii 6, nie jest uważana za przestępstwo podlegające karze na mocy Ustawy o Broni Palnej. 

czy gaz pieprzowy jest legalny w europie Portugalia 

W Portugalii aerozole obronne (spraye) zawierające gaz, którego aktywnym składnikiem jest kapsaicyna lub oleożywica kapsaicyny (gaz pieprzowy) są bronią klasy E. Mogą jej używać posiadacze pozwolenia na używanie i noszenie broni klasy E, a także osoby, które na mocy prawa organizacyjnego lub statusu zawodowego mogą otrzymać, lub zostać zwolnione z pozwolenia na używanie i noszenie broni, w zależności od ich indywidualnej sytuacji (np. funkcjonariusze policji). 

W jakich krajach Europy gaz pieprzowy jest nielegalny? 

Wiele krajów w Europie zabrania używania gazu pieprzowego jako środka samoobrony. Władze w poszczególnych krajach obawiają się, że powszechne stosowanie gazu pieprzowego może prowadzić do nadużyć lub sytuacji, w których środek ten jest używany nieodpowiedzialnie lub celowo w celu wyrządzenia szkody. 

Poniżej znajduje się lista krajów, w których gaz pieprzowy jest nielegalny: 

cZy gaz pieprzowy jest legalny w europie Wielka Brytania 

Posiadanie, noszenie i używanie gazu pieprzowego w Wielkiej Brytanii przez przeciętnych obywateli jest zabronione. Gaz pieprzowy w Wielkiej Brytanii podlega Ustawie o Broni Palnej z 1968 roku. Artykuł piąty części pierwszej ustawy określa, że zakazana broń palna to taka, która jest zaprojektowana lub przystosowana do wystrzeliwania szkodliwej cieczy, gazu lub innego środka, który może emitować dźwięk lub światło mogące spowodować obrażenia. 

cZy gaz pieprzowy jest legalny w europie Islandia 

Gaz pieprzowy jest nielegalny dla osób prywatnych. Posiadanie gazu pieprzowego jest ograniczone do funkcjonariuszy organów ścigania. 

cZy gaz pieprzowy jest legalny w europie Belgia 

Gaz pieprzowy w Belgii jest klasyfikowany jako broń zakazana. Posiadanie gazu pieprzowego jest nielegalne dla osób innych niż funkcjonariusze policji, pracownicy ochrony firm transportu publicznego, żołnierze i celnicy. 

cZy gaz pieprzowy jest legalny w europie Grecja 

Gazy pieprzowe są nielegalne w Grecji. Podlegają one konfiskacie, a ich posiadanie może skutkować zatrzymaniem i aresztowaniem. 

cZy gaz pieprzowy jest legalny w europie Holandia 

W Holandii posiadanie i używanie gazu pieprzowego są zabronione na mocy holenderskich przepisów dotyczących posiadania broni i może podlegać surowej karze. Jednak mieszkańcy składają wiele petycji w tej sprawie, ponieważ nie czują się wystarczająco bezpiecznie. Sytuacja ta nasila się w związku z różnymi wydarzeniami, które wywołały niepokój wśród Holendrów. Jednym z głośnych przypadków było zabójstwo w Holandii 25-letniej Anne Faber, która została zamordowana przez mężczyznę, który właśnie został zwolniony z więzienia. Sprawa ta wstrząsnęła Holendrami, którzy zaczęli składać petycje w sprawie legalizacji gazu pieprzowego. 

Obecnie w Holandii tylko funkcjonariusze policji przeszkoleni w użyciu gazu pieprzowego mogą go nosić i używać przeciwko cywilom i zwierzętom. 

cZy gaz pieprzowy jest legalny w europie Norwegia 

Gaz pieprzowy w Norwegii jest nielegalny do użytku przez osoby cywilne. Funkcjonariusze policji mogą nosić gaz pieprzowy jako część swojego standardowego wyposażenia. 

Jakie są alternatywy gazu pieprzowego? 

Jak wynika z przedstawionych powyżej przykładów, posiadanie i używanie gazu pieprzowego jest zabronione lub ograniczone w wielu krajach europejskich. Z tego powodu zawsze zaleca się zapoznanie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Jednak, jakie są alternatywy dla gazu pieprzowego? Każdy chciałby czuć się bezpiecznie, zwłaszcza jeśli opuszcza swój kraj i udaje się w zupełnie nieznane miejsce. 

Poniżej znajduje się kilka przykładów alternatyw dla gazu pieprzowego, oczywiście zawsze należy sprawdzić, czy są one dozwolone w danym kraju. 

Alarm osobisty 

Alarmy osobiste są jedną ze skuteczniejszych metod samoobrony. Wytwarzają one wysokie dźwięki o potencjalnej głośności nawet 130 decybeli. Służą do odstraszenia potencjalnego napastnika i zwrócenia uwagi otoczenia. Aby uruchomić alarm, wystarczy wyjąć zawleczkę przymocowaną do łańcuszka. Dzięki temu urządzenie uruchomi niezwykle silny sygnał dźwiękowy, który skutecznie zwróci uwagę przechodniów, a także odstraszy napastnika.  

czy gaz pieprzowy jest legalny?

Długopisy taktyczne 

Długopisy taktyczne to coś więcej niż może wydawać się na pierwszy rzut oka. Z zewnątrz wyglądają jak zwykłe długopisy, jednak ich konstrukcja opiera się na wytrzymałych materiałach i została starannie zaprojektowana, by w razie potrzeby pełnić rolę narzędzia obronnego. To praktyczne i dyskretne rozwiązanie, które można swobodnie nosić przy sobie i w razie potrzeby wykorzystać do odstraszenia napastnika, jednocześnie nie wzbudzając podejrzeń. 

Specjalne spraye 

W niektórych krajach, takich jak Holandia, można legalnie kupić specjalne spraye, które zawierają substancję o intensywnym i odstraszającym zapachu, który może wywołać u napastnika odruch wymiotny, a nawet doprowadzić do wymiotów. Co ważne, spraye zawierają bardzo trwałe, nieusuwalne barwniki w różnych kolorach, które pozostają na ciele napastnika. Efekt ten pomaga zidentyfikować sprawcę i sprawia, że ślad jest wyraźny i trudny do usunięcia. 

Techniki samoobrony 

Zawsze najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie sobie bezpieczeństwa jest opanowanie technik samoobrony. Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie samoobrony pozwala skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia. Zdobyta wiedza nie tylko pozwala chronić się przed potencjalnymi napastnikami, ale także zwiększa pewność siebie i poczucie kontroli nad sytuacją. 

czy gaz pieprzowy jest legalny?

 

Aby dowiedzieć się, czy gaz pieprzowy jest legalny w danym kraju, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednimi organami lub instytucjami w tym kraju, które są odpowiedzialne za regulacje dotyczące broni i samoobrony. Nasza lista nie uwzględnia wszystkich krajów, a ponadto przepisy mogą ulegać zmianom. 

Źródła informacji: 

 1. https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/waffenrecht/Seite.2450220.html  
 2. https://portal.gov.cz/rozcestniky/koupe-a-vlastnictvi-paralyzeru-nebo-peproveho-spreje-RZC-85  
 3. https://www.politika.rs/scc/clanak/327275/Gasni-sprej-i-elektrosoker-dozvoljeni-po-novom-zakonu  
 4. https://pfefferspray-store.ch/info/ueber-pfefferspray/  
 5. https://politi.dk/vaaben/information-om-vaaben/peberspray  
 6. https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dla-podrozujacych  
 7. https://www.alucare.fr/est-ce-que-la-bombe-au-poivre-est-legale-en-france/  
 8. https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_pimenta  
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Firearms_Act_1968  
 10. https://www.geisler-defence.com/pepper-spray-laws  
 11. https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/securite_et_criminalite/armes/categories/prohibees  
 12. https://www.aardy.com/blog/greece-traveler-information-travel-advice/  
 13. https://www.hop.nl/blog/maak-kennis-pepperspray-legale-alternatief-pepperspray  
 14. https://www.defence4all.no/tips-og-rad/pepperspray/ 

Napisz coś...