Skip to main content

Broń powinna być przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieuprawnionym. Posiadacz broni musi się również stosować do polskiego prawa, które określa, w jaki dokładnie sposób powinna być przechowywana broń.

Przepisy dotyczące przechowywania broni znajdziemy w Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z późniejszymi zmianami oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Niewłaściwe składowanie broni może skutkować nawet odebraniem świadectwa lub pozwolenia.

Ustawodawca dzieli posiadaczy broni na dwie grupy: podmioty posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na okaziciela i osoby posiadające pozwolenie na broń. Pierwsza grupa ma obowiązek przechowywać broń w specjalnie przygotowanym magazynie. Druga grupa jest podzielona na osoby posiadające do 50 sztuk broni i powyżej 50 sztuk broni.

Posiadacze broni na postawie pozwolenia, jeśli dysponują mniej niż 50 sztukami,  przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. Klasa oznacza poziom odporności na włamanie. Ponadto norma określa sposób kotwienia szafy.

Rewolwer czarnoprochowy Uberti Cattleman 1873 .44 7,5″ – mosiężny

Sprawdź

Rewolwer czarnoprochowy Uberti Cattleman 1873 Bird’shead .44 3,5″

Sprawdź

Zestaw startowy Pedersoli do rewolwerów czarnoprochowych kal. .44

Sprawdź

Dla posiadacza broni na podstawie pozwolenia, który posiada mniej niż 50 sztuk broni, oznacza to, że powinien nabyć sejf spełniający wyżej wspomnianą normę i przymocować go według zaleceń producenta.

Ustawodawca przewidział okres przejściowy, przeznaczony na dostosowanie się do przepisów – mija on w sierpniu 2019 roku i dotyczy osób, które uzyskały pozwolenie przed 26 sierpnia 2014 roku. Osoby uzyskujące pozwolenie po tej dacie, muszą dostosować się do przepisów tego samego dnia, którego otrzymały pozwolenie.

ofercie Militaria.pl znajdziesz sejfy umożliwiające przechowywanie broni, które należą do klasy S1 według normy PN-EN 14450. Dostępne są szafy i sejfy w różnych rozmiarach, od małych przeznaczonych do przechowywania broni krótkiej, po duże szafy na kilka sztuk broni długiej.

Napisz coś...