Skip to main content

Ogłaszamy wiosenny konkurs! Do wygrania jest lornetka Tasco Essentials, która przyda się do obserwacji przyrody oraz wydarzeń sportowych i muzycznych. Przygotowaliśmy też dziesięć nożyków Militaria.pl jako nagrody pocieszenia.

Co zrobić, żeby wygrać konkurs?

Napisz w komentarzu pod tym wpisem, o czym chciałbyś przeczytać na naszym blogu. Czekamy na wskazówki, co jest interesujące dla naszych czytelników. Postarajcie się – przejrzyjcie dotychczasową zawartość, żeby nie wskazywać na tematy, które się już pojawiły. Liczymy na odpowiedzi konkretne i kreatywne. Na odpowiedzi czekamy do 16 marca!

Nagrody:

Nagroda główna – 1x Lornetka Tasco Essentials 12X32 2016 Roof (ES12X32)

konkurs wygraj lornetkę tasco essentials

Nagroda – lornetka Tasco Essentials 12×32 2016 Roof

Lornetka Tasco Essentials 2016 oferuje 12-krotne powiększenie przy średnicy obiektywu 32 mm. Wszystkie elementy optyczne pokryto powłoką antyrefleksyjną typu Fully Coated, dzięki której obraz jest jasny i wyrazisty.

Kompaktową budowę uzyskano przez zastosowanie układu pryzmatu w systemie Roof (dachowym), charakteryzującym się ułożeniem soczewek okularu i obiektywu w jednej osi. Elementy mechaniczne i optyka lornetki znajdują się w wytrzymałym tubusie, pokrytym gumowaną powłoką, która zapewnia pewny chwyt.

Lornetka jest niewielka oraz lekka, dzięki czemu świetnie leży w dłoni. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca, więc można ją schować w plecaku, damskiej torebce oraz większej nerce czy kieszeni. Do lornetki dodany jest futerał, linka oraz instrukcja obsługi.

Nagrody pocieszenia – 10x noże Militaria.pl

konkurs wygraj nóż Militaria.pl

Nagroda pocieszenia – nóż Militaria.pl

Do wygrania jest także 10 noży Militaria.pl. Niewielki nóż z naszym logiem sprawdzi się jako element miejskiego EDC, na przykład przypięty do kluczy. Nóż jest wyposażony w praktyczne ostrze, przydatne do drobnych prac na co dzień. Otwiera się je za pomocą kołka na głowni, a w pozycji otwartej przed złożeniem jest zabezpieczone blokadą liner lock. Karabińczyk umożliwia noszenie noża jako breloczka.

Łącznie nagrodzimy 11 uczestników. Do roboty i powodzenia! 

Regulamin konkursu Wygraj lornetkę Tasco Essentials 12×32

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu ogłoszonego na stronie www.militaria-blog.pl, zwanego dalej „Konkursem”, jest Firma Handlowa „tm” Tomasz Filipiak z siedzibą przy ul. Oławskiej 16, 50-123 Wrocław zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest przeprowadzany na stronie www.militaria-blog.pl (dalej: „Stronie”).
3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

§ 2 UCZESTNICY

1. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 – może być osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia;
b) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Administratora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym pracownicy i współpracownicy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 TERMIN I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest ogłoszony na Stronie www.militaria-blog.pl/aktualnosci/konkurs-wygraj-lornetke-tasco-essentials-12×32/. Polega na wykonaniu zadania konkursowego. Zadanie konkursowe wymaga od Uczestnika zamieszczenia komentarza zawierającego wypowiedź z propozycjami tematów artykułów na blog Militaria.pl – www.militaria-blog.pl.
2. Zadania konkursowe można zamieszczać od 2.03.2017 do 16.03.2017.
3. Uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia adresu e-mail w podpisie do komentarza.
4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
a) wykonanie Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 1;
b) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go,
c) pozostawienie adresu e-mail w komentarzu. Adres e-mail nie jest publicznie ujawniany.
5. Realizacja Zadania konkursowego musi być zgodna z zasadami opisanymi w ust. 1.
6. Dostarczanie przez Uczestnika w Zadaniu konkursowym treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym prawa osób trzecich jest zakazane.
7. Organizator ma prawo do usunięcia treści Zadania konkursowego albo uniemożliwienia dostępu do treści Zadania konkursowego.
8. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 6 i 7, bezzwłocznie prześle informację o usunięciu treści Zadania konkursowego albo uniemożliwieniu dostępu do treści Zadania konkursowego do Uczestnika za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail zostawiony w komentarzu.
9. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem zgłoszonej przez niego odpowiedzi konkursowej,
b) żadna z osób trzecich nie ma praw i roszczeń do odpowiedzi,
c) odpowiedź nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 4 NAGRODA i LAUREAT

1. Nagrodą główną w Konkursie (dalej: Nagroda) jest Lornetka Tasco Essentials 12X32 2016 Roof (ES12X32). Nagrodami pocieszenia są noże Militaria.pl w ilości 10 sztuk.
2. Zadania konkursowe zamieszczone w postaci komentarzy zamieszczonych na blogu pod adresem www.militaria-blog.pl/aktualnosci/konkurs-wygraj-lornetke-tasco-essentials-12×32/ zostaną poddane ocenie przez Komisję konkursową (dalej: Komisja) powołaną przez Organizatora. Odpowiedzi konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji pod względem pomysłowości, użyteczności i oryginalności.
3. Nagrodą w Konkursie zostanie wyróżnionych 11 zwycięskich Uczestników (dalej: Laureaci).
4. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny.
5. Informacja o Laureacie, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska, zostanie opublikowana przez Organizatora na blogu pod adresem www.militaria-blog.pl, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Organizator w wiadomości e-mail przekaże Laureatowi dokładne informacje dotyczące warunków odbioru Nagrody. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odbioru nagrody. Koszty wysyłki ponosi Organizator.
6. Wysyłka Nagrody nastąpi najpóźniej do 7 dni od otrzymania danych osobowych w wiadomości e-mail.

§ 5 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Firma Handlowa „tm” Tomasz Filipiak z siedzibą przy ul. Oławskiej 16, 50-123 Wrocław.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora oraz Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
3. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym także niezbędne na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie.
5. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego imienia i nazwiska na Stronie w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny do wglądu na Stronie www.militaria-blog.pl/aktualnosci/konkurs-wygraj-lornetke-tasco-essentials-12×32/
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Zastrzega się, że uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenieść na inne osoby.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz skutkuje utratą prawa do Nagrody, choćby Uczestnik spełnił inne warunki przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2017 roku.

 

236 komentarzy

 • Bill pisze:

  Hej,
  przymierzam się do pierwszej wyprawy autostopowej i za cel obrałem sobie dość spory fragment Europy – wiem, że może nie jest to związane do końca z tematyką militarii i w minimalnym stopniu z surwiwalem i na pewno wiele elementów się powiela z poprzednimi artykułami, ale naprawdę chciałbym się dowiedzieć co z asortymentu dostępnego na stronie militaria.pl mogłoby mi się na taką podróż przydać i na co szczególnie zwrócić uwagę podczas takiego wyjazdu – hamaki, sporki, apteczki, gaz, multitoole, zestawy surwiwalowe etc. Jest tego na tyle dużo, że nie wiem od czego zacząć i w co wsadzić ręce, więc uznałem, że dobry artykuł w związku z początkiem sezonu wyjazdowego bardzo by się tutaj przydał (mi na pewno) 🙂
  Pozdrawiam
  Bill

  • GrzegorzK pisze:

   Hej
   Zapraszam do kontaktu na priv. Mam kilka tego typu wyjazdów za sobą, więc chętnie podzielę się moimi doświadczeniami.
   pozdrawiam Grzegorz

  • Orkisz pisze:

   Chciałbym zobaczyć nowe produkty z surwiwalu przede wszystkim multi-tool toporki , tomachawki itp.

 • Grzegorz pisze:

  Tematy związane z konserwacją sprzętu, poradniki odnośnie doboru sprzętu do różnych sytuacji mniej lub bardziej spodziewanych w życiu codziennym oraz wpisy popularyzujące organizery i kieszenie wśród Płci Pięknej, niech kobiety w końcu znajdują w swoich torebkach to co im akurat potrzebne 😉

 • Troyan pisze:

  Witam. Za bardzo pola do popisu nie mamy z uwagi na to, że na Waszym blogu i stronie mamy dostęp do sprzętu i artykułów z bardzo wielu różnych kategorii które pasują do tej „branży”.

  Osobiście chciałbym widzieć tutaj kalendarz szeroko pojętych imprez militarnych (pikniki lotnicze, pokazy sprzetu wojskowego zarówno statyczne jak i mobilne, parady wojskowe). Wiem,że tych informacji wszędzie pełno w internecie.
  Jednak do całosci w miare możliwości mozna dorzucić info o wykładach na temat strzelectwa, samoobrony czy survivalu (miejsce,data, cena czy link do strony z blietem), praktyki strzeleckie czy cos w stylu wyjazdów survivalowych czy wytrzymalosciowych.
  Dobrą sprawą bylo by zamieszczenie info o organizowanych wyjazdach do do miejsc typu Czernobyl, stare bunkry czy opuszczone bazy wojskowe. Pisze zupelnie ogolnie bo sam nie mam pojecia czy takie cos mozna zorganizowac.

  PS: poprosze o przemyślenie wystawienia wielkoformatowych kalendarzy na stronie militarii o tematyce wojskowej. Mile widzane Panie pin-up :))

  Pozdrawiam!

 • Wojcio pisze:

  Hej
  Jestem kwalifikowanym pracownikiem ochrony. Fajnym tematem mogą być dobre buty taktyczne. W mojej pracy są niezbędne. Jest to specyficzna praca ponieważ jesteśmy narażeni na pracę w zróżnicowanym terenie i środowisku. Dobra ochrona stóp i dolnych partii nóg to podstawa. Myślę że to ciekawy temat do podjęcia chociaż dość nietypowy. Pozdrawiam

 • Orlando pisze:

  Siemanko.
  Czytałem wiele artykułów na blogu wiele jest naprawdę interesujących .moim zdaniem przydał by się poradnik jak sobie poradzić w sytuacjach zagrożenia życia lub przetrwania w dziczy. Chodzi o takie rzeczy jak wezwać pomoc sygnałem SOS oraz poprawne użytkowanie zestawu przetrwania, samodzielne określanie kierunków geograficznych,rozpalanie ognia bez żadnych przyrządów czy na przykład budowa prowizorycznego schronienia.chodzi mi głównie o technikę surwiwalu.
  Pozdrawiam

 • Bartosz P. pisze:

  Witam. Porównywanie różnych broni i śrutów, to by było ciekawie (zwłaszcza dostępnych w waszym sklepie). Też by się przydały sposoby konserwacji (typu zrób to sam) różnych broni.
  O zastosowaniu różnych gadżetów.

 • Beata pisze:

  Witam.
  W dobie zastosowania nowoczesnej broni masowego rażenia oraz ogólnego skażenia powietrza jestem ciekawa, w jaki sposób można prowizorycznie uchronić się przed skutkami nadmiernego oddziaływania substancji szkodliwych i promieniowania. Jak rozpoznać zagrożenie, jak zareagować, gdzie się schronić i co wziąć ze sobą. Dodatkowo można poruszyć temat ewakuacji z terenu skażonego oraz element samoobrony w trakcie ucieczki. Ciekawi mnie również jak połączyć zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną na powietrzu, ze smogiem, spalinami i dymem papierosowym u przechodniów.
  Nie każdy posiada w domu kombinezon FOO-1, profesjonalną maskę i indywidualny pakiet przeciwchemiczny. Zatem które z artykułów dostępnych na stronie Militaria.pl mogłyby posłużyć do choćby częściowej ochrony dróg oddechowych oraz skóry? Bardzo proszę o artykuł w tej sprawie.
  Z góry dziękuję i pozdrawiam,
  Beata

 • howii pisze:

  SHTF, nowoczesny survival z dużym naciskiem na zarządzanie kryzysowe

 • Michał O. pisze:

  Od jakiegoś czasu można u was nabyć broń czarno prochową. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że można taką broń kupić bez zezwoleń. Chciałbym abyście poruszyli temat czarnoprochowców. Napisać o jej legalności, skuteczności czy obsłudze. Napiszcie po prostu o niej wszystko! Ja o legalności tej broni dowiedziałem się wchodząc do waszego sklepu. Przed moimi oczami ukazał się piękny karabin rewolwerowy, który kupiłem dzień później. Był to mój pierwszy krok ku broni palnej na którą teraz mam pozwolenie. Dziękuję militaria.pl!

 • Miłosz pisze:

  Cześć ekipo!
  Moim zdaniem brakuje troszkę artykułów i wpisów na temat ” sprzętu medyczno-taktycznego”. Najczęściej trzeba ich szukać na zagranicznych stronach, może pora ruszyć coś u nas 😉 Stazy, opatrunki, noże ratownicze, taktyczne kamizelki ratownicze. Temat rzeka a i popyt też jest za pewne 😉

  Pozdrawiam serdecznie,
  Miłosz

 • Jędrek pisze:

  Dokładnie tak jak Grzegorz.
  Konserwacja sprzętu. Te wszystkie smary i olejki a ja dalej tak naprawdę nie wiem jak i kiedy ich używać!

 • soltax pisze:

  Moze tematy związane z tredami i firmami te tredy wyznaczającymi taki co miesięczny wpis

 • Japcun pisze:

  Ostatnio coraz więcej pojawia się temat noży hand made i knife makingu. Gdzieniegdzie można kupić zestawy typu zrob to sam. Może to warto poruszyć?
  Pozdrawiam

 • Maciek pisze:

  Ja bym zaproponował coś z tematyki ratownictwa medycznego bądź pola walki (bardziej zblizona tematyka do stronki) Mało jest o tym a temat poważny i jest wiele rzeczy które smialo można kupić i nosic czy to w plecaku czy nerce jako podreczna apteczka pierwszej pomocy..Mam tu na myśli np stazy taktyczne (bardzo fajna i podreczna jest na stronie http://www.taktycznymedical.pl) staza zaciskowa CAT wersja cywilna.Bądź innego rodzaju sprzęt do udzielenia pomocy w naglych wypadkach, sytuacjach, zagrozeniach.

 • Patryko pisze:

  Witam proponował bym abyście pisali na waszym blogu o tym jakie sprzęty i akcesoria są najlepsze i najbardziej wytrzymalsze np. Refraktory smycze taktyczne ubrania i plecaki oraz akcesoria typu molle np kamizelki bardzo przydają się w terenie i do tego pod każdą rzeczą potrzebny jest opis przedmiotu w jakim celu ma służyć co to jest itp.Myślę że pomysł dobry lecz trzeba by było bo jeszcze dopracować.Pozdrawiam

 • Rafał pisze:

  Jakich zabezpieczeń (gazy,pałki,paralizatory…) najlepiej użyć wobec coraz bardziej agresywnych zachowań na drodze. Gdzie najlepiej trzymać w samochodzie, jak używać …

 • Gumis pisze:

  Witam, od wielu lat pracuję jako ratownik w PSP, i rzadko kiedy zdarzają się służby bez wyjazdu do wypadku drogowego, w których cierpią uczestnicy takich zdarzeń. W moim życiu byłem również wielokrotnie świadkiem takich zdarzeń jako normalny uczestnik ruchu drogowego – i tu właśnie nasuwa mi się pomysł na artykuł waszego bloga, a mianowicie zaobserwowałem jaka jest znieczulica ale i bezradność podróżujących , która często może być przyczyną tego, że ludzie nie są w ogóle przygotowani na takie drastyczne sytuacje. Zważywszy że idzie piękna pogoda, która zachęca nas do podróżowania przydało by się napisać o tym jak zachować się w takich sytuacjach na drodze ale przede wszystkim w jaki sprzęt podręczny wyposażyć swój samochód lub swój bagaż aby móc udzielić pomocy poszkodowanym. Pamiętajmy, że im szybciej zostanie ona udzielona tym większe szanse na przeżycie poszkodowanych. W ofercie militaria.pl znalazłem kilka przydatnych gadżetów, które można by bliżej przedstawić w waszych artykułach na blogu i przedstawić je w szerszym spektrum problemu, który opisałem. Pozdrawiam

 • Wojtek pisze:

  Witam
  ja chętnie przeczytam jak przygotować się na eksplorację jaskiń i rożnego typu miejsc takich jak stare bunkry . Chodzi mi o to co ze sobą zabrać ,jak się poruszać i na co uważać , lista najciekawszych lokacji też będzie interesującym artykułem
  Pozdrawiam

 • zxc pisze:

  1. Na pewno przydatny dla wielu początkujących byłby poradnik na temat ostrzenia. Jak ostrzyć poszczególne rodzaje noży, jak poradzić sobie z ostrzem ząbkowanym, pod jakim kątem ostrzyć, jak ten kąt uatalić, na jakim sprzęcie itd.
  2. Ciekawy byłby również wpis o tym jak zabezpieczyć nóż ze stali węglowej. Na przykład o musztardowaniu, octowaniu itp. lub ogólnie jak dbać o nóż. Można by też napisać o czyszczeniu i smarowaniu scyzoryków i noży składanych bo to już nieco trudniejsza sprawa.
  3. Przedstawienie różnych pomysłów na modyfikacje noży np. Mory czy Opinela. Np. doposarzenie pochewki od Mory poprzez owinięcie jej paracordem, pod paracordem można schować żyłkę i haczyki a wszystko ścisnąć ,,gumkami recepturkami” z dętki. Do tego dodać mocowanie na krzesiwo.
  4. Posługiwanie się kompasem również może sprawiać problemy więc myślę, że poradnik wraz ze wskazówkami w doborze odpowiedniego kompasu byłby chętnie czytany.
  5. I na koniec – bo chyba za bardzo się rozpisałem – może coś na temat pierwszej pomocy w terenie. Budowa prowizorycznych noszy albo jak wezwać pomoc gdy zapomnimy telefonu.

 • Kretosss pisze:

  Witam wszystkich uczestników i organizatorów.
  Ostatnim czasem modny stał się powrót do korzeni, chodzi mi o wszelkiego rodzaju survival oraz bushcraft, w parze że wzrostem popularności tych dziedzin niestety nie idzie ilość merytorycznych treści zamieszczanych w sieci. Jako temat bloga proponował bym PRAKTYCZNE wykorzystanie przedmiotów z waszego sklepu, i te konwencjonalne i te mniej, a dla wszystkich tych którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ww. tematami proponował bym PODSTAWY takie jak konserwacja czy chociażby dbanie i budowa.

 • Robert pisze:

  Dobrze byłoby podjąć temat rodzajów maskowania (mundury) oraz przydatności ich w terenie, jakie są najlepsze na późną jesień a jakie najgorsze. Dobre byłoby też zrecenzowane ogólnych zasad panujących na grach ASG. Możecie również przetestować kamizelki taktyczne pod kątem wygody jakości i pojemności;)

 • Andrzej pisze:

  Rozglądam się za dobrymi butami w rozsądnej cenie ale potrzebuje tez plecaka. Moglibyście również poopowiadać o saperkach albo o chełmach.

 • Człowiek z Lasu pisze:

  Dobrym pomysłem byłoby zrobienie poradnika o poruszaniu się ( skradania itp.) po różnym rodzaju podłoża i o kamuflażu. Przydatne szczególnie dla obserwatorów przyrody czy dla graczy asg.

 • WŁADYSŁAW pisze:

  Mało jest informacji na temat jak można w prosty i zrozumiały sposób obliczyć moc swojej wiatrówki. Jakby nie było one są naszymi najlepszymi militariami bez zezwolenia i dlatego uważam że warto więcej o tym porozmawiać.

 • Ola pisze:

  Witam,
  Dla mnie ciekawym byłby wpis poświęcony tematyce łuków, które również oferują Państwo w sprzedaży.
  Podstawowe informacje dla początkujących (czym różnią się łuk klasyczny od bloczkowego, jaki naciąg i jakie rozpiętości ramion dobierać do wzrostu operatora tego fascynującego narzędzia, jakie strzały i akcesoria wybrać… itp.). Źle dobrany łuk może powodować wyuczenie złej postawy, więc co musimy wiedzieć, żeby temu zapobiec, jakich błędów nie popełniać?

 • Łukasz Jakub pisze:

  Materiał o militariach xD

 • Krzysztof pisze:

  Witam,
  A ja proponuje dodać coś o sprzęcie niezbędnym i minimalistycznym. Taki sprzęt przydaje się na co dzień, w górach gdzie ważna jest waga i jakość oraz w rożnego rodzaju wyprawach. Warto tez dodać coś na temat niezbędnej obsługi tj konswerwacji tego sprzętu i np ostrzenia norzy.

 • Paweł pisze:

  Witam,

  Sklep proponuje naprawdę pokaźny wybór sprzętu, więc proponowałbym blog praktyczno-turystyczny.
  Sam bardzo chętnie odwiedziłbym np. wschodnie strony (Sybir, Bajkał itd), więc prowadzący blog mógłby za pomocą fajnego opisu i zdjęć przybliżać takie poznawanie natury wraz z praktycznym wykorzystywaniem różnych przydatnych narzędzi. Nie musi to być oczywiście zawsze podróż na drugi koniec świata, ale np taki wypad pod namioty lub w góry już może wymagać użycia (i reklamy) pewnego sprzętu.

  Pozdrawiam,

 • Marcin pisze:

  Przydało by sie coś o tym jaką broń asg wybrac na początek

 • SempeK pisze:

  Konserwacja obuwia wojskowego / taktycznego – fakty i mity 🙂

 • Kasia pisze:

  W związku z tym, że wiosna szybko minie i wszyscy zaczniemy myśleć o wakacjach, można by zrobić jakieś porównianie wyjazdów survivalowych, obozów dla młodzieży itp., mam dwóch nastoletnich synów, których ten temat bardzo interesuje, a ja jako rodzic też z chęcią bym na ten temat poczytała.

 • ER pisze:

  Różne ekstremalne sytuacje, które mniej lub bardziej prawdopodobne, że się mogą przydarzyć, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, stan wyjątkowy……….., – praktyczne porady ekspertów i wasze (policjant, strażak, żołnierz, – sprzęt.

 • Karol pisze:

  Witam
  Ja proponuję temat repliki broni i ich porównanie z prawdziwym wzorem. Pokazać wady i zalety pierwowzoru oraz zasadę działania. Pokazać różnicę między oryginałem a repliką, zasadę działania i wszystkie szczegółowe dane. Samo porównanie można zrobić na zasadzie filmów lub zdjęć z opisami.
  Pozdrawiam
  Karol

 • plaskowski76 pisze:

  Chciałbym więcej materiałów o konserwacji broni palnej i białej. Opisów jak czyścić , ostrzyć i czym to najlepiej robić.
  Moglibyście pokazać różne techniki .
  Pozdrawiam.

 • Ragnar pisze:

  Ja chętnie poczytał bym coś o myślistwie np. o broni, wabikach, akcesoriach lub kamuflażu.

 • Adam pisze:

  Cześć.
  Chętnie poczytałbym u Was o survivalowych (militarnych, turystycznych)zegarkach. Od najtańszych ale spełniających swoją rolę (wodoszczelność i odporność na trudy wędrówki) do najdroższych. Od najprostszych, bo bardziej skomplikowane z kompasami, gps, alitmetrami, termometrami itp. Jest szansa?

 • Marcin pisze:

  Cześć. Proponuję raz w miesiącu wysyłać gdzieś w naszą piękną Polskę kogoś z ekipy Militaria.pl (już widzę las rąk ochotników :)) A potem zamieszczanie na blogu relacji z turystyczno-sportowego, survivalowego wypadu. Połączenie przyjemnego z pożytecznym, edukacji z wypoczynkiem. Gdzie i w jakich warunkach przydał się jaki sprzęt, gdzie warto zrobić wypad samemu, gdzie można z rodziną.

 • Tomasz pisze:

  Witam, co do bloga to mam takie propozycje:

  1/ Porównanie oraz pokazanie możliwości oferowanych przez noże ratownicze.
  2/ Informacje na temat ostrzenia noży oraz jakiego sprzętu użyć – wraz z linkami do dobrej jakości ostrzałek.
  3/ Odzież outdoor wraz z obuwiem.
  4/ Jakie są najlepsze apteczki pierwszej pomocy ?
  5/ Jaki sprzęt możemy wykorzystać w samochodzie osobowym – saperka zimą, co zrobić by nie zmarznąć ?
  6/ Bielizna termoaktywna – która jest dobra na silne mrozy, a która do biegania po lesie.
  7/ Informacje dotyczące samoobrony – jak używać gazu obronnego , pałek oraz chwytów.
  8/ Jak posługiwać się mapą oraz kompasem ? I jak ustalać kierunki geograficzne nie mając przy sobie kompasu czy też telefonu który posiada funkcję kompasu.
  9/ Jak udzielać pierwszej pomocy w wypadku gdy mamy ze sobą apteczkę pierwszej pomocy oraz w wypadku gdy takiej apteczki nie posiadamy.
  10/ Jakie aplikacje mobilne mogą się przydać podczas biegania po lesie i na codzień?

 • Piotr pisze:

  Jestem początkującym wędkarzem i chętnie poczytałbym o sposobach ochrony przed insektami, których pełno nad wodą szczególnie latem. Interesują mnie również ubrania wędkarskie dostosowane do określonych pór roku jak i warunków pogodowych oraz nowinki sprzętowe do biwakowania nad wodą.

 • IZ pisze:

  z mojej strony wydaje mi się że przydało by się zestawienie porównawcze o wytrzymałości materiału, w jakich warunkach się sprawują i jakie są ich granice.

 • kamill pisze:

  Prosiłbym o wprowadzenie do ofert obuwia, butów typu „glany”, które bardziej podobają mi się od nowoczesnych.

 • Marcel Stryczek pisze:

  Uważam, że na waszej stronie powinny pojawiać się artykuły związane z jakimiś wydarzeniami militarnymi np. pokazy lotnicze, bądź wystawy militarne. Na pewno był by to dość oryginalny sposób zachęcenia większego grona odbiorców do przeglądania waszych stron internetowych. Nie tylko w poszukiwaniu ekwipunku, ale też ciekawych informacji.

 • Marcin pisze:

  Witam chciałbym żeby było jaki sprzęt wybrać na wyprawę w góry lub w głomb lasu tak zwany survival .prosto jaki ubiór i sprzęt zabrać ze sobą w taką podrusz….

 • Andrzej Janczak pisze:

  Chciałbym przeczytać u was o zabezpieczeniu siebie i swojego domu na wypadek szeroko rozumianego SHTF czyli wszelakich katastrof przed którymi powinniśmy być a nie jesteśmy przygotowani lub niewystarczajaco.
  To chyba najważniejsze zadanie jakie stoi przed nami wszystkimi- byc jak najlepiej przygotowanym. Tu szerokie pole do popisu na wprowadzenie nowego szpeju w asortyment.

 • psi pisze:

  o sztukach samoobrony dla kobiet

 • Arek Smoliński pisze:

  Witam jestem ulubieńcem surivalu i sprzętu militarnego. W nie jednej sytuacji spotkałem się że musiałem użyć krzesiwa i naprawdę sprawdzają się w warunkach polowych.szukam filtrów do wody Ale ciężko się doradzić od innych osób. Pomóżcie w trudnych wyborach zakupowych.

 • Dzikie zwierzęta pisze:

  Witam, ciekawi mnie temat „podglądania” zwierząt. Tych dzikich ma się rozumieć. Są ponoć różne możliwości, ot choćby np. fotopułapki ale nie wiem za wiele w tym temacie. Czy stosować przy tym jakieś przynęty? Może byście to rozwinęli?

 • Marek pisze:

  Mnie kolei bardzo zainteresowałby temat wyboru plecaka outdoorowego w zależności od długości i rodzaju planowanej wyprawy. Jestem właśnie na zakupie i brakuje mi takich zestawień. Np. czy 35l wystarczy na 3-dniowy wypad w góry w lecie lub w zimie?

  Również miło byłoby poczytać na temat techniki pakowania plecaków, szczególnie na dłuższe wyprawy piesze.

 • Darek pisze:

  Hej !
  Fajnie jakbyście dobrze rozjaśnili kwestie prawne związane z replikami broni, artykułami do samoobrony itd. Na różnych forach jest to strasznie nieuporządkowane i często sprzeczne z tym jak jest.
  Pozdrawiam

 • Dpiotrex pisze:

  Urbex i wszystko z nim związane. Jaki sprzęt i dlaczego. Na co zwracać uwagę. Gdzie chodzić a jakich miejsc unikać. Ile osób zabrać na wyprawę. Pierwsza pomoc, oraz jak się zachować i reagować w niebezpiecznych sytuacjach.

 • Leszek pisze:

  Witam uważam że powinien być podjęty temat rozpalania ognia w każdych warunkach ,gdyż społeczeństwo staje się na swój sposób za bardzo rozwinięte technologicznie i zatraca pierwotne zdolności przetrwania które są podstawą a przynajmniej być powinny.

 • bokar pisze:

  Tak sobie myślę, że dobrze by było założyć klub ,, KLUB MIŁOŚNIKÓW MILITARIA” i wymieniać się spostrzeżeniami na tematy które nas pd względem militarnymi interesują . Co Wy na to???

 • Michał "Bjorn" Bubel pisze:

  Witam,

  Proponuję artykuł o… Wodoodporności, wiatroodporności, oddychaniu odzieży w sytuacjach wzmożonego wysiłku (np wspinaczka lub bieg w terenie), jak ubierać się warstwowo żeby nie ugotować się lub nie zamarznąć. Jak spakować i dopasować plecak żeby zapewniał maksymalna swobodę ruchów, jak rozłożyć obciążenie na sobie /na plecaku.

 • kaskader pisze:

  Przydałby się poradnik o samodzielnym przygotowywaniu potraw survivalowych. Od metod suszenia i kompresji makaronu do przygotowania dań instant (zalewanych wrzątkiem), po rady jak zapuszkować rybę.. 😉

 • Adam pisze:

  Interesują mnie poszukiwania skarbów lub meteorytów jak kto woli 🙂 fajnie poczytać ciekawostki historyczne i coś na temat starych map 🙂

 • Jakub pisze:

  Ja bym z chęcią zobaczył jakiś artykuł na temat masek przeciwgazowych. Jestem zainteresowany zakupem maski do cosplayu lecz jeśli już decyduję się na taki zakup to mógłby on być użyteczny w późniejszych latach. Cosplaye wojskowe typu postapo albo sci-fi też mogły by być dobrym artykułem ze względu na zbliżający się Pyrkon.

 • jarek romacki pisze:

  elementy czarnej taktyki – linowy dostęp – szybkie zjazdy, przyrządy, liny, technika, desant ze śmigła (śmigłowiec), z budynków itp

 • Piotr Wietrzykowski pisze:

  Moim skromnym zdaniem za mało wiemy o zasadach konserwacji różnych rodzajów broni i replik i warto opracować vademecum na ten temat bo to też warunki bezpieczeństwa. Ciekawym tematem byłoby wskazywanie miejsc gdzie są zorganizowane tereny do posługiwania się w sposób bezpieczny i niedrogi w/w sprzętem z podziałem na rejony kraju, ewentualnie dzielenie się własnymi doświadczeniami z takich eskapad ze wskazaniem lokalizacji. Może to kryptoreklama ale mało miarodajne są strony reklamujące takie miejsca.

 • Hubert pisze:

  W czasie 2 wojny światowej nasi dziadkowie często i zmuszeni byli do prowadzenia wojny partyzanckiej kryjąc się w lasach i atakując wroga z zaskoczenia. Były to działania bardzo skuteczne. Dziś uważam że jest to już praktycznie niemożliwe ponieważ technika jest tak mocno rozwinięta iż ludzi nawet chowających się w lasach i innych miejscach można łatwo znaleźć (drony, noktowizory, kamery termowizyjne itd). A może jednak się mylę i są możliwości ukrycia się przed wrogiem dysponującym wysoce rozwiniętą technologią. Jeśli tak to jak to zrobić , czego użyć by skutecznie się schować, żyć w lesie i nie dać się namierzyć oraz złapać. Właśnie o tym chciałbym przeczytać na waszym blogu.

 • Bogdan pisze:

  Wyposażenie żołnierza Navy Seals.

 • Krzysztof pisze:

  Cześć witam wszystkich miłośników broni. Uważam,że fajnie by było gdyby został poruszony temat dostępu do broni w Polsce. Fajnie by było przeczytać szczegóły nowych projektów ustaw, czy informacji na temat czytania projektu w sejmie lub opinii zwykłych ludzi.
  Dobrze by było także poczytać o broni palnej np. na kile gumowe przeznaczonej dla każdego cywila do obrony,jak i nowości w tym zakresie z naciskiem głównie na temat ułatwienia i uproszczenia dostępu do broni dla normalnych ludzi.Uważam że to bardzo ważny temat w dzisiejszych czasach . Pozdrawiam.

 • Tomek pisze:

  W związku z bardzo utrudnionym,ocierającym się wręcz o niemożliwość,dostępem zwykłego obywatela do broni palnej,proponuję blog o charakterze informacyjnym jak można w sposób legalny zdobyć pozwolenie na broń sportową,myśliwską itp. Myślę,że bardzo wiele osób szuka informacji na ten temat.

 • GrzegorzK pisze:

  Witam
  Ja bym chętnie widział aspekty prawne dotyczące różnych rzeczy. Od broni do biwakowania. Jak i co możemy zgodnie z prawem. Gdzie i jak ubiegać się o pozwolenia na rzeczy różne. Najlepiej przeplatane z prezentacją dostępnych u Was produktów.
  pozdrawiam Grzegorz

 • Damian pisze:

  Pragnąłbym jeśli na blogu można było by przeczytać informacje nie tyle związane z militarią ale też z surwiwalem. Jeśli chodzi tak dokładnie o co to np wykorzystując trzy przedmioty lub mniej jak mogą się przydać będąc gdzieś w lesie czy na łące jak rozpalić ogień nie mając zbytnio zapalniczki. Takim przykładem może być lornetka, którą można wykorzystać nie tyle co do oglądania przyrody czy otoczenia i zjawisk ale też jak może być praktyczna. Czyli coś kreatywnego. 🙂
  Póki co przymierzałem się do kupienia w tym sklepie paru przedmiotów ale uzbieram więcej kasiory i dokonam zakupu.
  Na obecny czas w internecie nie spotkałem sklepu, który miałby tak bogaty asortyment.

 • RYSZARD pisze:

  Chętnie poczytał bym o wykrywaczach metalu ,rankingi ,rodzaje cewek ,porównanie głębokości detektorów ,jak również opis poszczególnych wykrywaczy :firmy ,modele

 • Marek Sławomir pisze:

  Witam. Bardzo mnie ciekawi aktualne spostrzeżenie na temat broni hukowej do 6mm. Zmieniające się przepisy doprowadziły do zawieruchy interpretacyjnej na ww, problem. W ustawie o Broni i Amunicji czytałem ze broń hukowa też musi być zalegalizowano. Czy to jest prawdą czy nie zależy od właściwych prawnych decydentów w poszczególnych rejonach administracyjnych Polski. Coś na temat legalności posiadania broni hukowej i jej przenoszenia powinno się ukazać w dostępnych biuletynach dla osób zainteresowanych. Następny problem jest następujący. Trzy dekady temu w NRD produkowano bardzo celne wiatrówki HAENEL 311,312. Z biegiem lat pewne części doznały uszkodzeń lub po prostu się zużyły czy jest możliwość nabycia części zamiennych w celu ich naprawy. We wszystkich sekcjach strzeleckich LOK ww. wiatrówki są na stanie i niektóre mają się bardzo dobrze ale są i takie które wymagają naprawy podczas obsługiwania technicznego.

 • Patryk pisze:

  Witam,
  Najpotrzebniejsza rzeczą jaką bym chciał widzieć w państwa gazecie to potrzebne rzeczy na przetrwania w buszu. Najlepiej to by wyglądało gdyby w kolejnych numerach była 1 więcej porada na przetrwanie.
  Dziękuję za możliwość podpowiedzi.
  Pozdrawiam.

 • Dominik pisze:

  Witam, chciałbym poczytać na waszym blogu o tym co powinno się znaleźć w apteczce oraz do czego się to może przydać. Od nie dawna interesuje się turystyką, survivalem i ten temat jest dla mnie problemem bo nigdy o czymś takim nie myślałem. A sądzę że podczas wędrówki jest to dość ważna sprawa.

 • Arek pisze:

  Witam!
  ciekawym rozwiązaniem a moda się nasila mógłby być rozbudowany dział SPORT ,różne elementy są na stronie ale są kolarze,kolarze -wycieczkowcy ,biegacze,poszukiwacze .Oświetlenie ,niezbędniki ,małe sakiewki pod siodła z zastosowaniem na inne okazje,drobne narzędzia możecie zarobić na tym i pomóc w wyborze.Wskazujcie trendy w pozostałych działach ,co w trawie piszczy i co będzie za rok …a u was można już kupić .

 • Młody pisze:

  Witam, sprawa dotyczy wycieczki pieszej nocnej, a mianowicie wycieczki typu EDK (Ekstremalnej Drogi Krzyzowej) chciałbym byście poruszyli na blogu temat jak się przygotowac do takiej wycieczki, tzn. podróżnik pielgrzym idzie całą noc z pkt a do pkt b ma na swojej drodze mnóstwo wyzwań zwiazanych z uksztatowaniem terenu i atmosfera trasa liczy od 40-50km w nocy start koło godziny 22 wiec dochodzi zmęczenie fizyczne, jak poradzic sobie z tym wszystkim na trasie. jaki sprzet dobrac zeby dotrzec do celu.

 • Michał pisze:

  Witam
  Sądzę że wartościowym tematem do poruszenia było by zagadnienie typu „Jak przenosić swoje EDC” chodzi mi konkretniej jak nie wplątać się w problemy przez wystający z kieszeni nóż, oraz jak rozegrać takie sporne sytuacje w razie ich wystąpienia.
  Z chęcią zobaczył bym też wpis tyczący się kurtek M65, od dłuższego czasu jestem zainteresowany kupnem takiej kurtki lecz żadne internetowe źródło nie przekonało mnie do wyboru konkretnego modelu.

 • Irek pisze:

  Witam,
  Ja chciałbym przeczytać historie opowiadające o praktycznym wykorzystaniu Waszych porad oraz opisujące faktyczne zalety lub ew. wady sprzętu i ekwipunku niekoniecznie zakupionego na militaria.pl.

 • woj pisze:

  napiszcie proszę o zasadach prawnych biwakowania i przebywania w lasach

 • Artur P. pisze:

  Witam,
  ważne w Waszym serwisie byłoby dla mnie aby pojawiała się większa ilość porównań sprzętu nie tylko samych parametrów ale również użytkowania praktycznego.

 • Konop pisze:

  Przydałby się cykl artykułów o wyprawach survivalowych. Praktyczne porady w tematyce technik rozpalania ognia, radzenia sobie w różnych sytuacjach, organizacji noclegu, przetrwania w ekstremalnych temperaturach, praktycznego zastosowania dostępnego asortymentu ze sklepu militaria.pl., podstawy zdobycia pożywienia.

 • Adam pisze:

  Witam
  Chętnie zapoznałbym się z porównaniem przyrządów optycznych do ASG zarówno do broni długiej i krótkiej oferowanych przez Waszą stronę. Przeglądałem forum i nie znalazłem takiego tematu. Profesjonalna ocena, zestawienie pomogłoby w wybraniu modelu najbardziej zbliżonego do potrzeb potencjalnych klientów.
  Na pewno przydałby się też artykuł omawiający zasady użycia, sposoby korzystania z przyrządów optycznych zarówno w warunkach dobrej jaki złej widoczności.

 • mateusz kochański pisze:

  witam.
  na waszym blogu chciałbym widzieć porady i inne rzeczy związane z ASG.
  nie lubię się rozpisywać więc pisze zwięźle.
  dzięki 😉

 • Adam pisze:

  Już poruszony temat ostrzenia noży i siekier. Nie znalazłem informacji o kącie ostrza w dostępnych nożach. Jakie stale wymagają jakich kątów. Czy jest metoda by w przybliżeniu określić z jaką stalą mamy do czynienia, może jakiś uniwersalny kąt ostrzenia.
  Poza tym przydatne by były linki do filmów prezentujących sprzęt. Każdy poważny producent umieszcza na Youtube takowe np. Cold Steel ma filmy o całej serii Recon.
  Mile widziany byłby kącik dotyczący naprawy sprzętu
  Brak mi porad jak trzymać prawidłowo i używać nóż np kuchenny. Ostatnio widziałem faceta z nożem Waltera ciągnącym w tuszy tę brzytwę DO SIEBIE. Zgroza.
  I ostatnie zdanie o nożach. W zdjęciach prezentujących noże powinno być jedno z nożem w męskiej dłoni np. rozmiar 10 i w dłoni damskiej. Chcę kupić córce jakiś EDC ale jak to będzie jej leżeć w dłoni??
  Pozdrawiam

 • Witam
  Z waszego Blogu chętnie chciał bym czerpać inspiracje do wypraw, takich w których mógł bym wykorzystać zakupiony sprzęt lub wybierając kategorie rodzaju aktywności miał bym propozycje rzeczy które są mi potrzebne i mogę od razu u was dostać ale też propozycje miejsc jakie mogę zobaczyć oraz możliwość zakładania nowych miejsc tematycznych, czy to myślistwo, imprezy sportowe albo wyprawy .Miejsca mogły by mieć możliwość wystawiania opinii i komentarzy by każdy mógł znaleźć coś dla siebie lub mógł by zostać namówiony przez innych uczestników bolga. Myślę że taka opcja zachęciła by wiele osób na blogu jak i na stronie sklepu do zmobilizowania się i bycia bardziej aktywnym lub odnalezienia hobby bo właśnie hobbyści głównie odwiedzają wasz sklep i blog.
  Pozdrawiam

 • zodek pisze:

  Witam dobrze by było jeśli by było opisane wypady za miasto co jakiś czas inne województwo z wykorzystaniem osprzętu przydatnego po za miastem gdzie można było iść w sprawdzony teren. Sprawdzić w terenie plecaki, buty , namioty, latarki itp .. ( nie kryjąc że sam bym się wybrał na wyprawę w nieznane )

 • Kamil K. pisze:

  Sądzę, że na takim blogu powinniście pisać o sprzętowych ciekawostkach i nowościach, ale przede wszystkim o każdy „militarnym” hobby – od paintballa, ASG, przez rekreacyjne strzelanie z wiatrówek, po wędkarstwo, myślistwo i survival.
  Ale nie pisać co można robić, tylko jak to robić i zdawać relacje – pozwolić czytelnikom przesyłać zdjęcia i wybierać najlepsze do opisywania różnych hobby.

  O ciekawostkach i nowościach już piszecie. Ale krótkie relacje z galeriami najbardziej „umorusanych” survivalowców – to bym poczytał. 🙂

 • Łukasz pisze:

  Zbliża się wielkimi krokami wiosna a wraz z nią sezon wszelakiego rodzaju sportów wodnych, ja jako miłośnik spływów kajakowych bardzo chciałbym zachęcić do napisania artykułu na ten temat, zwłaszcza w kontekście ekwipunku nieodzownego podczas spływu, co warto zabrać ze sobą a czego unikać, jak przygotować się do wyprawy, jaką trasą popłynąć, jaką odzież ubrać do kajaku, aby czuć się swobodnie i wygodnie. To wszystko plus kilka wskazówek dotyczących ogólnego postępowania podczas spływu, jak również reagowania na sytuacje kryzysowe mogące nas zastać w czasie spływu z pewnością zainteresuje osoby stawiające pierwsze kroki w tej jakże przyjemnej dyscyplinie ale także wątpię aby „stare wygi” przeszły obojętnie wobec takiego poradnika.

 • Mirek pisze:

  Mile widziany był by blog zawierający opisy proponowanych sprzętów (różnych) w normalnym użyciu. Nie co dzień wybieramy się w podróż życia czy niebezpieczne eksploracje ale co dzień jeździmy samochodami i nie tylko, do pracy na spacer do lasu na łąkę. Potrzeba np. nożyka do wycięcia gałązki, lub latarki w niewielkiej cenie która pomoże wrócić z garażu do domu lub przejść po ciemnej ulicy z dziurawą nawierzchnią. Taki codzienny blog dla wszystkich którzy lubią mieć fajne gadżety a nie wybierają się na wojnę z przyrodą.

 • CzernyProch:) pisze:

  Nareszcie :p

  Wiele osób interesuje się coraz częściej Bronią Czarnoprochową. Pierwsze kroki to zazwyczaj gąszcz opinii które przyszły klient musi wertować od źródła do źródła. Mając na uwadze rozległość tematów jak i możliwy obrót wygenerowany przez zdecydowanych nabywców wydaje się świetnym wątkiem na serie artykułów. Zaczynając od różnic pomiędzy Colt peacemaker, Army czy Remington New Army. warto zwrócić również uwagę na daty i ewolucję replik które można nabyć. np. sporo czasu zajęło mi znalezienie co to ten mechanizm Colta w a’la Remingtonie jakie plusy i o co chodzi.. kończąc o sposobie konserwacji i polecanych środkach.

  Temat rzeka a im człowiek więcej wie tym więcej wiedzieć chce 🙂 Oczywiście nie namawiam do ograniczenia się tylko na rewolwerach.. przecież CP daje tyle możliwości zabawy z różnistą Bronią. a historii do przeczytania mnustwo..POLECAM i nie mogę się doczekać 😉

 • Wojtek_H pisze:

  Wiosna, to czas zmian. Jakie buty z propozycji Militaria.pl wybrać do miejskiej dżungli na wiosnę i lato? Lekkie, wygodne i oddychające.

 • Artur pisze:

  Ja napiszę krótko ja poczytał bym coś o sprzęcie ratowniczym dla medyków czuli buty rat noże kamizelki itd

 • Mieczysław pisze:

  Witam wszystkich zainteresowanych!
  Sugeruję dodanie do blogu cyklicznej zakładki z tematami związanymi z radzeniem sobie w sytuacjach niebezpiecznych w jakich możemy się znaleźć podczas naszego codziennego funkcjonowania w środowisku.
  Np. pierwszy temat: Przygniecenie przez złamane drzewo lub konar, kolejny temat: Ratowanie się z tonącego samochodu, trzeci temat: Zostałeś zaatakowany przez sforę psów lub postrzelona zwierzynę – jak ujść z życiem, czwarty temat: Jesteś świadkiem katastrofy komunikacyjnej – co robić?, piąty temat: Rozładował ci się całkowicie telefon komórkowy – co zrobić, aby wezwać przez niego pomoc… itp.
  To są moim zdaniem ciekawe i z życia wzięte przykłady, o których się mówi w czasie dokonanym, ale tak naprawdę nikt nie wie jak sobie samemu w takiej sytuacji profesjonalnie poradzić i najczęściej się „improwizuje” na miejscu. Myślę, że temat byłby „chwytliwy” i nawet przyczyniłby się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa czytelników. Wszystkie te informacje w jednym miejscu cyklicznie publikowane byłyby tym brakującym ogniwem w Militariach.pl
  Pozdrawiam – Mieczysław

 • Michał pisze:

  W Polsce niezwykle popularne stało się poszukiwanie skarbów za pomocą wykrywacza metali. Dla osoby, która dopiero chciałaby rozpocząć przygodę z eksploracją, przebrnięcie przez kwestie techniczne jest niezwykle trudne i czasochłonne. I nie chodzi tu tylko o sam wybór wykrywacza, ale też ekwipunku i odpowiedniej odzieży. Dlatego mile widziane byłby artykuł, który pomógłby skompletować sprzęt początkującemu poszukiwaczowi: wykrywacz, łopatę, apteczkę i plecak, buty, spodnie i bluzę oraz wiele innych nietypowych elementów ekwipunku: gaz na zwierzynę, płyny odstraszające owady. Najistotniejsza w tym wszystkim jest kwestia wyboru wykrywacza metalu – na monety, czy na militaria? A może uniwersalny? I w jakiej cenie? Polski czy zagraniczny? Pytań jest wiele, a tylko dobry poradnikowy artykuł mógłby pomóc uzyskać na nie odpowiedzi.

 • Iras pisze:

  Myślę ze dobrą rzeczą było by organizowanie przez was zawodów strzeleckich , czy to z wiatrówki czy z łuku. Róznego rodzaju imprez wspólnych spotkań myślę że to byłby strzał w dziesiątkę

 • stanisław pisze:

  Cześć witajcie tu stanisław , chciałbym aby na waszej stronie były zamieszczone opinie – pouczenia pracowników ” Lasy Polskie ” i niezależnych prawników na temat przepisów prawa poruszania i biwakowania na terenie Polskich lasów.

 • Czesław pisze:

  Myślę, że dobrze by było aby oprócz zagadnień bardzo profesjonalnych utworzyć powiedzmy – „kącik dla zuchów i harcerzy” , w którym poruszane były by podobne tematy na poziomie elementarnym. Tematyka chyba sama by się nakręcała. Najważniejsze aby był taki link, którego można polecić. Można wtedy odsyłać młode osoby zainteresowane wyjściem do lasu, nad wodę ,…,. Poruszać sprawy bezpiecznego pobytu, udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego powrotu do domu.

 • Kamil Ordon pisze:

  Wydaje mi się, że ciekawe były by wideo recenzje racji żywnościowych np.: S-RG-3 N 🙂

 • grzegorz pisze:

  moim zdaniem ciekawym tematem , właściwie nigdzie nie poruszanym jest twardość spustu wiatrówki i wpływu jaki to ma na celność strzału. Mówi się o odrzucie powodowanym przez ruch sprężyny i ruch tłoka i drganiach z tym związanych . ale nie widziałem nigdzie aby ktoś oficjalnie przyznał że zerwanie twardego spustu i zapadnięcie się palca i jego miśni w przestrzeń za spust do rękojeści broni powoduje jednak minimalne szarpnięcie bronią i jednak potrafi zniweczyć wysiłek starannego celowania.
  twierdzę że niektóre jednostki broni pneumatycznej z powodu zbyt twardego spustu i braku oparcia dla palca za spustem – nie dają strzelcowi żadnej szansy na celny strzał. Mięśnie zginaczy palców znajdują się w przedramieniu i właściwie są potężne co powoduje że ich nagły ruch destabilizuje całe podparcie broni od strony rękojeści. Zauważyłem że producent umarex ma tą przypadłość do psucia własnej broni zbyt twardym spustem i zbyt długą drogą przestrzeni za spustem. Spust to nie kosmetyka – to celność lub jej brak. A jakie jest Twoje zdanie ?

 • vodo2 pisze:

  Dobrze było by zamieścić krótki blog o podstawach łucznictwa I doborze sprzętu.
  Możecie zamieścić porównanie wiatrówek np. w podziale na te z naniższej półki w średniej cenie I te najdroższe.
  Takie porównania w znacznym stopniu pomagają w późniejszym wyborze sprzętu.

 • MICHAŁ pisze:

  Witam

  Ja osobiście uważam, że przydałoby się więcej artykułów dla początkujących. Sam nie jestem ekspertem w tych sprawach, więc myślę, że wiem czego taka osoba oczekuje. Mam na myśli artykuły o tematach np:
  1 Rodzaje zezwoleń na bronie, wymagania jakie trzeba spełnić aby je dostać
  2 porównania różnych sprzętów do samoobrony (czym się różnią, co jest lepsze dla kogoś o jakiś wymaganiach) i co ważne jak z nich legalnie korzystać
  3 i inne podobne artykuły

 • Piotr pisze:

  Witam,
  Chciałbym aby na blogu pojawiła porównywarka wybranych produktów np noży linek itp. (materiał,wytrzymałość ,jakość wg oceny Waszej ..)to z dolnej jak i górnej półki jak również nowości z aktualnym asortymentem
  Pozdrawiam

 • greg pisze:

  Chętnie poczytałbym o apikacjach dostępnych na rynku przydatnych w sytuacjach kryzysowych – opis zachowań i czynności zabezpieczających, niezbędne wyposażenie, adresy i telefony.

 • JoKeR pisze:

  chętnie przeczytam , ale muszę mieć lornetkę 😉

 • Robert pisze:

  Witam wydaje mi się że wiosna zbliża się dosyć dużymi krokami i na pewno każdy marzy o przeżyciu pierwszej prawdziwej przygodzie więc niezmiernie ważne jest aby na prawdziwą górską wyprawę zabrać nie to co jest drogie, firmowe ale to co jest nam najbardziej potrzebne i co tak naprawdę będzie nam potrzebne począwszy od ubioru, wyposażenia osprzętu a skończywszy na zagrożeniach wynikających ze złego ubioru a raczej nieodpowiedniej ilości założonego ubioru, nieodpowiedniego do danego terenu obuwia oraz gdzie nam wolno się zapuszczać i kopać dołki a gdzie nie wolno. Ponadto ważne było by przypomnienie niektórym oznaczeń szlaków oraz numerów alarmowych do służb ratunkowych jak gopr, wopr itp.

 • DAM$ pisze:

  Aktualnie staram się o pozwolenie na broń, brakuje mi wszędzie informacji co można a co nie z pozwoleniem na broń i bez pozwolenia. Czyli opisy produktów typu „możesz to mieć bez pozwolenia, gdybyś miał pozwolenie to możesz to i to” Na forum wszelkiej innej informacji fachowej które byłaby pomocna przy staraniu sie o pozwolenie. Jeżeli chodzi o ubrania to typowej dyskusji lub informacji, jakie służby to noszą, jaka armia itd.
  I jeszcze taka uwaga, nie warto pisać o produkcie jaki jest zajebisty itd. jeżeli faktyczne to złom. Ktoś taki kupuje taki sprzęt i się rozczarowuje. Warto pisać prawdę, komu to jest polecane, do czego się przyda i kto tego nie powinien kupować a klienci to docenią.

 • Krystian pisze:

  Witam, ciekawym jak dla mnie pomysłem będzie przedstawienie zestawów dla ludzi, którzy są mniej lub bardziej zamożni lub którzy podchodzą mniej lub bardziej profesjonalnie, tzn chciałbym aby znalazł się wpis dotyczący podziału produktów pod względem jakości czyli automatycznie ceny. Interesujące będzie przedstawienie doboru wyposażenia także pod względem jego używania, np: Jeśli ktoś wychodzi sporadycznie, zazwyczaj jak jest ciepło na biwak do lasu bądź nad rzekę lub inne miejsce, które lubi do spędzenia czasu na świeżym powietrzu nie będzie potrzebował ekwipunku najwyższej jakości za grube pieniądze, chciałbym aby firma militaria.pl zaoferowała takiej osobie wyposażenie na podobnym poziomie cenowym. Wiem, że dużo osób, które chcą zacząć przygodę obcowania z naturą ma problem z wyborem narzędzi potrzebnych na start. Często takie osoby zastanawiają się czy konieczne jest inwestowanie dużych pieniędzy w sprzęt, który mogą kupić na początek dobrej jakości aczkolwiek nie z najwyższej pułki, tutaj za przykład można podać noże firmy Mora, które jak wiadomo są bardzo dobrej jakości a ich cena nie jest wysoka. Tak samo można przedstawić ofertę dla ludzi, którzy potrafią już obsługiwać sprzęt, spędzili więcej czasu na biwakach i potrzebują czegoś więcej, bardziej wytrzymałego i precyzyjnego sprzętu. Są także osoby potrzebujące profesjonalnych akcesoriów czy narzędzi, które ułatwią im różne zadania w pracy lub dodadzą im komfortu i wygody. Może się to tyczyć służb mundurowych, medyków, myśliwych bądź ludzi związanych w jakiś sposób ze strzelectwem (kabury, pasy etc.), kolarzy górskich w tym przypadku sprawdzi się świetnie Multitool Lethermana. Takie przedstawienie produktów i ich dedykacja w zależności od potrzeb i jakości, która jest wymagana przez klienta, przejrzyście pokaże asortyment sklepu oraz pomoże dokonać wyboru osobom, które nie zawsze wiedzą o istnieniu danego produktu bądź nie są w stanie ocenić czy jest im on niezbędny. Mam nadzieję, że dzięki takiemu przedstawieniu produktów ludzie będą pewniejsi w dokonywaniu zakupów wszelkiego wyposażenia a co za tym idzie będą po prostu zadowoleni. Pozdrawiam Krystian.

 • Fabio pisze:

  Poradnik dla topornych, krótko zwięźle i na temat opisać co jest potrzebne, jak korzystać, co może się przydać w temacie:

  1) zabezpieczenie domu
  2) samoobrona
  3) survival

  Tematy które są interesujące ale ludzie cierpią na permanentny brak czasu aby dokładnie zgłębić temat.

 • Witold pisze:

  Czy możecie poruszyć temat jak na wyprawę spakować naprawdę niezbędne rzeczy które z cała pewnością nie będą niepotrzebnym balastem. Co z tych rzeczy można nabyć w waszym sklepie

 • Roman pisze:

  Witam serdecznie,
  Oferowany asortyment jest bardzo różnorodny i ciekawy ze względu iż każdy znajdzie coś ciekawego prywatnie i komercyjnie ale myślę, że w ofercie powinny zaleźć się jakieś artykuły i asortyment medyczny np. apteczki medycyny pola walki, apteczki survivalowe które mogą być również wykorzystywane przez przewodników, myśliwych, hobbistów i inne osoby. Proponowany sprzęt i akcesoria medyczne powinny być odporne na warunki atmosferyczne np. zawilgocenia, zalania, itp. Proponuję również zwiększyć i rozbudować asortyment dla różnego rodzaju osób które zajmują się badaniem roślinności, zwierząt np. ptaków chodzi mi o np. maskowanie tzn.siatki maskujące, ubrania, pasty, itp. Również o zdalne fotopułapki, nasłuchy, wabiki czy kamery mini HD.

 • Bartek pisze:

  Myślę że przydałoby się poruszyć popularny ostatnio temat survivalu, sztuki przetrwania oraz turystyki pieszej. Trochę teorii oraz praktyki z poleceniem oferowanych przez Was produktów do tego typu sytuacji. Dodatkowo może jakiś poradnik dla początkujących oraz przewodnik po najpopularniejszych trasach w kraju.

 • Grzegorz B pisze:

  Fajnie byłoby poruszyć tematykę preperską. Opisać parę patentów samowystarczalności w sytuacjach kryzysowych typu organizacja zapasów, pozyskiwanie żywności itp. Marketingowo można by oczywiście wpleść sprzęt dostępny na militaria. Temat z pewnością cieszyłoby się dużym zainteresowaniem ze względu na modę związaną z tym tematem oraz aktualną sytuację polityczną w Europie.

 • Jan pisze:

  Ja bym chętnie poczytał o wszelkiego rodzaju broni bezpozwoleniowej
  Jak konserwować jak używać którą wybrać jaka jest lepsza wytrzymalsza itp
  Chodzi mi głównie o Czarnoprochowce i Broń Białą
  Fajnie by było poczytać o konfrontacjach różnych broni np różnych noży

 • Szulkow pisze:

  „W drodze na festiwal” – jako bywalec festiwali zazwyczaj po przybyciu na miejsce pukam się w czoło, przypominając sobie to, co widziałem co roku, w nawiasach podaję przykładowe produkty do przedstawienia w artykule:
  – zadaszenie rzucające cień na namioty zrobione z folii rozwiązanej wokół drzew (paracord)
  – spryskiwanie twarzy wodą „psikaczami” znanymi ze środków czystości
  – strach przed owadami (ultrathon? mugga?)
  – biwakowanie (namioty, śpiwory)
  – przenoszenie napojów ( zakaz wnoszenia butelek! 😉 )
  – i inne, survivalowo-życiowe porady, które ściągną tutaj masę młodych, ciekawych świata!

 • Łukasz pisze:

  Kuchnia polowa, menażki itd. Wybieramy się na rowerową wycieczkę po Kaukazie. Zastanawiam się co „naturalnego” do jedzenia wziąć na taką wyprawę. Bo raczej kiełbasy wozić w plecaku przez kilka dni nie da rady … prócz „chińskich zupek” itp. – oczywiście. Co zrobić z niczego co będzie syte i w miarę pożywne? Zupy? Bez suplementów tak czy siak się nie obejdzie.

 • Grzegorz pisze:

  Myślistwo – temat, który interesuje bardzo wielu czytelników Militaria Blog. Sprzęt bliźniaczy do sprzętu zwolenników militarii. Opis broni, taktyki i wszystkiego co jest związane z polowaniem jest bardzo zbliżone do taktyki wojennej. Temat, który na pewno miałby wielu czytelników. Przecież wyposażenie każdego myśliwego jest bardzo podobne do sprzętu militarnego. Temat wart zainteresowania.

 • Michał pisze:

  Witam na waszym blogu chętnie bym zobaczył wiadomości jak i filmiki o wytrzymałość np.(ubrań, plecaków czy też noży).
  Pozdrawiam.

 • Bopke pisze:

  Bardzo chętnie przeczytałbym wpisy dotyczące przetrwania w lesie w formie jakiejś serii wpisów. 🙂

 • Czolgis pisze:

  Witam, pierwsza myśl jaka mi się nasuwa to porządny ranking butów taktycznych. Brakuje tego na polskich forach, a wiele osób szuka z tego typu rzetelnych informacji. Myślę, że przedstawienie plusów i minusów różnych marek i modeli butów taktycznych pomoże wielu osobom. To jest temat niekończący się, ponieważ firmy prześcigają się w technologiach obuwia i powstają co raz to nowsze modele.

 • Zmechol pisze:

  Jako żołnierz z jednostki zmecholskiej dużo wiem o różnego rodzaju sprzęcie,akcesoriach i odzieży ponieważ są one u nas mocno eksploatowane.Nie zawsze wszystko się sprawdza i nie wszystko od matki Polski dostajemy.Wtedy zaopatrujemy się sami w takich sklepach jak Wasz ale niestety przy codziennym używaniu produkty mają różny okres przydatności.Moim zdaniem brakuje fachowych porad przy wyborze danej rzeczy,wskazówek ludzi wykwalifikowanych i doświadczonych a nie opisów producenta. Ps. Rozumiem że odbiłoby się to na % sprzedaży ale zyskalibyście na zaufaniu.Pozdrawiam

 • cichy_2207 pisze:

  Moim zdaniem artykuł który mogły zainteresować wielu czytelników czy też mundurowych np takich jak ja był by temat o kolekcjonerstwo broni… Pozdrawiam serdecznie i oczekuje na artykuł

 • Zwid pisze:

  Hej. Chętnie poczutal bym co polecacie ze swojego sklepu na godzine ,,W”, apokalipse zombie, wojne domową czy wyprawe do Czarnobyla. Ja wybieram się do Czarnobyla i chce Zaopatrzyć się w kilka rzeczy.

 • Jakub.b pisze:

  Witam
  Osobiście zaproponowałbym temat związany z odpowiednim doborem noża do samoobrony… Chodzi mi o to by doradzić jakiego typu noża najlepiej używać w różnych sytuacjach i miejscach.

 • Jarek pisze:

  Witam 🙂
  Chętnie bym przeczytał na Waszym blogu porady jak się zachować i czego ewentualnie użyć przy spotkaniu ze zwierzyną w lesie. Jestem miłośnikiem przyrody i wyprawy rowerowe lub piesze po lesie, puszczy czy innych mniej lub bardziej dostępnych terenach są dla mnie ogromną przyjemnością. Zawsze się zastanawiam jak bym się zachował przy spotkaniu z dzikiem, jeleniem, wilkiem, łosiem czy rysiem. Czego użyć by zwierzęciu nie zrobić krzywdy i samemu wyjść cało w wypadku gdy dane zwierze jest agresywne. Jak tą agresywność rozpoznać u danych gatunków i jak jej unikać. Pozdrawiam 🙂

 • Cezary pisze:

  Angażuję się mocno w ratownictwo medyczne, jednakże zauważyłem, że nasze działania są dość ograniczone, a pierwsza pomoc jest jak można zauważyć „pierwsza”. Bardzo fajnie byłoby widzieć artykuły nt. ratownictwa w różnych warunkach m.in. miasto, las, góry, czy też tereny wodne. Oczywiście chodzi mi o bardziej ekstremalne działania wraz z wykorzystaniem a) tego co mamy pod ręką oraz b) gdy jesteśmy dość przygotowani na wszystko.
  Warto by też poruszyć temat najlepszych kombinacji sprzętu medycznego pod konkretny cel podróży + jakieś elementy bardziej survivalowe/post-apo, aby zaciekawić czytelników 😉 Pozdrawiam!

 • Zagnar pisze:

  Cześć!
  Osobiście uważam, że ciekawym pomysłem, który mógł by zaistnieć na blogu oraz mógł by zainteresować miłośników zagadnień o tematyce militarnej oraz survivalu jest zestawienie realnych wyzwań terenowych (warunki poligonowe, wyprawy górskie i leśne) z tym, co sprzęt jest w stanie nam zaoferować. Można np połączyć to z dziennikiem- blogiem osoby, która w skrajnych warunkach jest testerem sprzętu, jaki widzimy na stronach militaria.pl- warunkach, w jakich ten sprzęt powinien się sprawdzić a co za tym idzie- otrzymał by realną ocenę, która dała by nam- użytkownikom i pasjonatom- zdecydowanie nową perspektywę. Można połączyć test wielu sprzętów i akcesoriów a pod koniec sformułować konkretne wnioski z plusami, minusami i ewentualnymi sugestiami- w odniesieniu do początkowych oczekiwań. To w mojej opinii zdecydowanie miało by sens. Pozdrawiam!

 • Maciek pisze:

  Cześć,
  Może coś nowego? W lesie trzeba jeść, więc może jakieś gadżety wędkarskie do połowu ryb? Zawsze może się przydać, więc lepiej mieć przy sobie jakiś kompaktowy zestaw 😉
  Pozdrawiam.

 • Karol pisze:

  Ratownictwo medyczne szeroko pojęte:
  – umiejscowienie – jak przygotować auto przed podróżą, samego siebie przed wypadem w miasto/góry, itepe.
  – sprzęt
  – może kursy jakieś?

 • Sanek pisze:

  Witam.
  Jestem strzelcem sportowym, należę do pzss i bardzo chciałbym poczytać o strzelectwie dynamicznym!Recenzje z różnych zawodów odbywających się w kraju, wypowiedzi zawodników na temat sprzętu niezbędnego i poprawiającego wyniki w zawodach, jak każdy z miłośników tego sportu trenuje do zawodów i ogólnie o opiniach, przeżyciach!Tak właściwie interesuję mnie wszystko na temat tego jakże pięknego sportu!Uważam że każdy polak nawet ten który nie miał w życiu okazji postrzelać z broni ostrej mógł się trochę bardziej przybliżyć do tego sportu a uwierzcie mi jest to super zabawa ale także dobra szkoła odpowiedzialności!Kto tylko choć raz pójdzie na strzelnice odwiedzi ją jeszcze nie raz bo ten sport bardzo wciąga a przede wszystkim uczy jak bezpiecznie posługiwać się i obchodzić z bronią!

 • Dimi pisze:

  1) Możecie pokazać jak z głową wyposażyć apteczkę.
  2) Porównanie systemów ostrzenia noży.
  3) Może temat kulinarny? Jakie rośliny można jeść o jakiej porze roku, co z nich można przyrządzić itd. Na czym gotować, plusy, minusy

 • Grzegorz Olszówka pisze:

  Witam.
  Macie Państwo w swojej ofercie broń pneumatyczną.
  Z zainteresowaniem piczytałbym artykuły o strzelectwie sportowym.
  Rodzajach konkurencji. Punktacji. Sprzęcie przydatnym do poszczegolnych konkurencji. Zastosowaniu dotatkowych akcesorii i rodzajach śrutów.
  O strzelectwie do tarcz, do figurek (shilouette), o strzelectwie terenowym.
  Myślę, że takie tematy zainteresowałyby wiele osób chcących rozpocząć swoją,przygodę z wiatrówkami.

 • Mikołaj eS. pisze:

  Witam,
  Chętnie poczytałbym o dawnych metodach przetrwania,np. jak samemu ,z naturalnych surowców,bez nowoczesnych narzędzi (ew, nóż) skonstruować toporek, wędkę ,łuk, etc. Napomknąć może o historii rdzennej ludności ziem Polskich, wgłębić się w ich metody życia i przetrwania.
  Pozdrawiam.

 • Damian H. pisze:

  Cześć.
  Ze wzgledu że jestem fanem survivalu, ciekawe byłyby tematy jak np. Niezbednik przetrwania, bushcraft, outdoor i turystyka.
  A zwlascza techniki przygotowawcze; czyli jaki ekwipunek w dany teren, omówienie sprzetu, jak najlepiej sie ubrac, jak rozpalic ognisko (czyli np. „100 sposobów na ogień”), budowa szałasów i tym podobne legowiska. Fajnie byloby tez znaleźć tam zielnik, omówiena o roslinach jadalnych.
  Pozdrawiam

 • Zombie pisze:

  Witam
  Moim zdaniem mało jest informacji (ogólnodostępnych) na temat ruchu prepersowskiego. W zasadzie łączy to wiele tematów o które koledzy proszą. Jak się przygotować fizycznie i sprzętowo i logistycznie do preperingu. Wchodzi w to ubiór (buty, kurtki, spodnie itp), sprzęt, konserwacja sprzętu, schrony, zawartość schronów itp. W obecnej chwili informacje z radia i tv skłaniają do tego typu ruchów

 • Hanibal pisze:

  Moglibyście napisać o sposobach otrzymania broni palnej, informacjach na temat posiadania noża przy sobie. Można na temat tworzenia gazów pieprzowych. Jak bronić się w domu przed złodziejem w łatwy sposób. Jak zrobić własny system alarmowy. Czemu unia jest przeciwko posiadaniu broni. Jak bronić się przed uchodźcami. Na te tematy można pisać.

 • Andrzej pisze:

  A ja chciałbym dowiedzieć się o posiłkach przygotowywanych z produktów pozyskanych w terenie , o technikach gotowania , urządzeniach. do tego może jakaś książka kucharska.

 • Piter pisze:

  Heh ciężko coś doradzić. Dużo i tak już robicie i są pomocne Wasze testy oraz porównania 😀
  Pracujcie tak dalej 😉 Mile widziane jeszcze więcej testów, porównań zwłaszcza nowych produktów które pojawiają się w Waszej ofercie.

  Pozdrawiam 😉

 • Łach pisze:

  Proszę rozważyć jak na lidera w dystrybucji sprzętu specjalistycznego do w sektorze strzelectwa, samoobrony oraz outdoor-u opinie użytkowników nowości wchodzących na rynek po użytkowaniu ich przez pół roku, rok tak, aby podzielić się wiedzą lub nakłonić i zmotywować zainteresowanych danym produktem, lecz niezdecydowanych z powodu aspektu, jakości w stosunku do ceny. To ma miejsce z multitoolami na filmikach z poza kraju czy też broni palnej, lecz brak info z użytkowania w naszych rodzimych warunkach.

 • Marcin pisze:

  Porad sprzętowych i praktycznych jest wiele, więc chciałbym zaproponować dwa inne tematy:
  (1) Wciąż za mało jest komentarzy prawnych, dotyczących takich zagadnień jak obrona konieczna, użycie, przechowywanie i transport broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych. Jest to dość dobrze opracowanie na Waszej stronie w kategorii „porady”, ale można by to rozwinąć jako wątek tematów na blogu.
  (2) Z tym wiąże się również temat praktycznych poradników jak uzyskać pozwolenie na broń (jest kilka dróg, np. kolekcjonerska, sportowa) i rozpocząć np. amatorską „karierę” sportową strzelca sportowego. Ten temat jest szczególnie ciekawy, bo jako posiadacz wiatrówki chętnie wziąłbym udział w jakiejś imprezie – niekoniecznie organizowanej przez PZSS, a wiec bez licencji – ale tutaj widzę tylko mgłę. Dla porównania, są inne sporty amatorskie, które świetnie się rozwijają dzięki imprezom dla zwykłych ludzi, np. kolarstwo MTB lub bieganie. W chwili obecnej przygotowuję się do egzaminu na patent strzelecki, niestety nie udało mi się znaleźć przydatnych informacji na Waszych stronach.
  Pozdrawiam,

 • Aga pisze:

  Ja bym chciała więcej porad dla kobiet. Jesteśmy w mniejszości tutaj i jest mniej informacji dla nas. Może więcej porad o bezpieczeństwie, sposobie zastosowania, radach jak wybierać sprzęty na prezenty naszym mężczyznom 😀

 • Marcin pisze:

  I jeszcze chciałbym dodać temat trzeci – zapewne będzie wskazany przez wielu:
  (3) Strzelectwo czarno-prochowe.
  Powstało już wiele kanałów youtube i blogów na ten temat, ale chyba o tym nawet nie wspominacie. Jednocześnie sprzedajecie broń CP i akcesoria. I znów – informacje dla początkującego znalazłem w innych źródłach. Temat do nadrobienia.

 • Leszek pisze:

  Witam

  Jestem dektorystą i chciałbym usłyszeć co jest na topie i co kto poleca. Dużo jest komentarzy na temat wykrywaczy metali – chciałbym konkrety jeden wykrywacz i opis w całości co do czego służy . I jak zrobić jakieś zestawy podróżującego/początkującego. Co by się przydało i jakieś instrukcje. Mapy celów, np: strzelnice i do tego rodzaj proponowanej wiatrówki.

  Pozdrawiam

 • Rafał pisze:

  Broń czarnoprochowa. Gdzie, jak kupić. Wyposażenie. Zasady używania (szczególnie przydatne dla osób które nie mają pozwolenia na broń ostrą, I nie znają podstawowych zasad zachowania na strzelnicy). Informacje o zlotach, spotkaniach, zawodach. Historia.

 • Janek pisze:

  Jest temat zazwyczaj pomijany, jakoby nieco wstydliwy. Wypadek w terenie. Spowodowany błędem, czy zwyczajnym pechem. Wszystko już wiemy o technikach rozpalanie ognia, pozyskiwania wody, czy budowaniu schronienia kiedy tak naprawdę stacja jest pod pełną kontrolą.
  A co wtedy, kiedy wszystko się wymknęło?
  Przyczyn wypadków w terenie jest nieskończenie wiele, ale skutki są przewidywalne.
  Otóż moja propozycja.
  Rozdział poświęcony ratowaniu siebie z opresji za pomocą tego ekwipunku, który mamy przy sobie. Załóżmy hipotetycznie, że jest to sprzęt z Waszej oferty.
  Od razu zakładamy brak apteczki, ponieważ 9 na 10 osób tego nie taszczy.
  Podział tematu na po pierwsze urazy (złamania, obfite krwawienia, krańcowe wychłodzenie włącznie z wpadnięciem pod lód).
  Ważne jest też rozdzielnie delikwenta posiadającego łączność i tego bez telefonu.
  Korzystamy z ekwipunku. Przedmioty wykorzystujemy niekoniecznie zgodnie z ich przeznaczeniem (np łubki z jednego kija trekingowego ponieważ drugi pomoże nam iść).
  Co należy wyrzucić ze względu na ciężar, a z czym pod żadnym pozorem nie wolno się rozstać.
  Jak zrobić opaskę uciskową i móc dalej iść.
  I wreszcie co zrobić spotykając w terenie osobę poszkodowaną, samemu posiadając zwykły, skromny ekwipunek.
  Temat jest przeogromny, dziewiczy i z pewnością bardzo potrzebny.

 • Filip pisze:

  Chętnie przeczytam o rejonach w Polsce, w które warto się wybrać, aby poczuć ducha survivalu i oczywiście o wyposażeniu, które w danym rejonie spisze się najlepiej.

 • Arnie pisze:

  Witam, brakuje mi tematów związanych z survivalem, ale nie chodzi mi tylko o praktyczne umiejętności przetrwania w terenie np. leśnym , ale też o tzw survival miejski, czyli jak zachować się i przeżyć w środowiskach zurbanizowanych w przypadku jakichś kataklizmów lub działań wojennych. Przydałby się dział jak skompletować plecak/torbę ucieczkową na wypadek takich działań. W Państwa ofercie jest mnóstwo rzeczy z których dałoby się taką torbę wyposażyć, ciesza się one coraz większym zainteresowaniem wśród pasjonatow survivalu a skompletowanie takiej torby wymaga trochę zaangażowania bo jak sama nazwa wskazuje to ma być torba ucieczkowa a nie 120l plecak na wyprawę tybetańską 🙂 . Do tego oczywiście dział jak się zachować, jak sobie poradzić w sytuacjach awaryjnych itd

 • Mateusz pisze:

  Ja najchętniej bym zobaczył na blogu solidny test przenośnych ładowarek solarnych. Powód prosty – mnóstwo towaru na rynku, a jak wynika z testów pojedynczych egzemplarzy 90% to szmelc, który nic nie naładuje. Więc porównanie i ocena (cena/wydajność/gabaryty) pomogło by pewnie wielu ludziom.

 • Wojciech pisze:

  Było o dniu kobiet – fajnie – ale może by napisać cos z okazji dnia mężczyzny. Wiadomo sklep, blog wokół tzw. męskich gadżetów ale naszym największym gadżetem jest męskość jako taka. Nie wiem czy to się nadaje na jeden wpis ale może na serie wpisów np. nie noszę plecaka za moim dzieckiem o mitycznej i już zapomnianej funkcji ojca, który opiekuje przez konfrontacje i stawianie wymagań.

 • Mikołaj pisze:

  Witam wszystkich,
  chciałbym jak i pewnie wiele innych osób zobaczyć jak w życiu codziennym można wykorzystywać produkty z waszej oferty…. Ogółem opisanie jak, gdzie, kiedy wykorzystać dany przedmiot……..Oraz co jest na topie i co jest najczęściej kupowane u was ………..
  Pozdrawiam!!!

 • Krzysztof Jastrzębski pisze:

  Witam serdecznie
  Proponuje rozwinąć na blogu temat strzelectwa ale – uwaga-
  pod kontem organizacji zawodów np.raz w miesiącu – dla amatorów .
  Chodzi mi głównie o wiatrówki w miastach gdzie są sklepy militaria.pl i pod tym patronatem.
  Dodatkowo proponuję zrzeszyć klientów w liczbie 100.000 tym samym kworum do inicjatywy w kierunku zmian przepisów np. o dostępie do broni palnej etc.

 • Lukasz pisze:

  Fajnie jest mieć nóż. Noże wszyscy znamy, cenimy, lubimy, nosimy. Tylko po co? 🙂 Takie pytania dostaję praktycznie codziennie – po co nosisz nóż, scyzoryk, multitool w mieście? Może zatem warto byłoby pomyśleć o serii artykułów „Po co mi ten nóż?”, który mógłby zachęcić nie tylko ludzi, którzy wiedzą co to EDC 😛 , ale także nowych, którzy nie wiedzą, że potrzebują noża na co dzień :). Chodzi o krótkie wpisy typu: „dziś zaimponowałem dziewczynie przy pomocy mojego Spyderco Advocate…” z kilkoma zdjęciami przed i po.
  Warto byłoby stworzyć też mapę Europy (Świata?) z informacją jakie noże i gdzie są (nie)legalne.
  Poza tym modne jest także promowanie zdrowia, a militaria ma do tego sprzęt – wycieczki górskie, bieganie po lesie z ASG, etc. Może warto opowiedzieć jak można się bawić i jak robić to bezpiecznie?
  To by było na tyle.

 • Bruno pisze:

  Cześć! Najbardziej na waszym blogu chciałbym zobaczyć recenzje produktów które oferujecie w swoim sklepie. Najlepiej by było gdyby każdy produkt otrzymał „swój wpis”. Chciałbym aby zostały stworzone rankingi np. noży, top 10 budżetowych noży edc, najlepsze noże do lasu (do najcięższych prac) itd. Zresztą fajnie by było wygrać!

 • Gordon pisze:

  Napiszcie o wyższości Scyzoryków (Vicki z ostrzem 111mm) nad nożami składanymi z pojedyńczym ostrzem (folderami) bo wszędzie gdzie widzę to „foldery”za miliony monet tylko się świecą na zdjęciach a Vicki są ostro eksploatowane 🙂

 • Pawel Paramed pisze:

  Witam
  , ja bardzo chetnie poczytal bym na temat budowy schronienia w terenie z wykorzystaniem sprzetu dostepnego w Waszym sklepie

 • D pisze:

  Czołem.
  Mam parę propozycji co do nowych artykułów.
  1. Porównanie kilku różnych modeli nerek, pod względem ich wielkości, pojemności i wewnętrznych organizerów (wiem, jest tego sporo na różnych stronach ale może wniesiecie coś nowego)
  2. Porównanie różnych systemów noclegowych np Bivi, norki i zwykłego namiotu. Wady, zalety różnica w komforcie spania i wagi ekwipunku, do tego jak wybrać wybrać dobre miejsce na dziki nocleg i na co zwracać uwagę podczas takich podróży
  3. Porównanie kilku różnych modeli ostrzałek i jak z nich korzystać, np zestaw Lansky z imadełkiem i różnej gradacji kamieniami vs pręty do ostrzenia

 • Wasyl pisze:

  Witam,

  temat, ktory moglby zainteresowac pozostalych to aspekty noszenia bronii w Polsce (pozwoleniowej I bezpozwoleniowej).
  Pozdrawiam,

 • Darth pisze:

  Chciałbym dowiedzieć się więcej o broni czarnoprochowej ponieważ noszę się z zakupem rewolwera. Jaka jest obsługa co potrzebne do strzelania jaki model wybrać

 • Grażyna pisze:

  Witam- czasami wchodzę na wasz blog , mąż kolekcjonuje noże , zięć „łazi po górach i jaskiniach” córki biegają i są aktywne sportowo . Jest o nożach, broni , kosmicznych butach i ciuchach , sprzęcie i akcesoriach na polowanie , łowieniu ryb , survivalowe wyprawy itp. natomiast brakuje mi blogu poświęconego naszym czworonożnym Przyjaciołom – jak zabezpieczyć ich łapy przed urazami , jaka dieta w trudnych warunkach , jak ich rozgrzać i jak przygotować do terenów górskich itp.Towarzyszą nam często podczas takich wypraw.
  Pozdrawiam

 • Bizon pisze:

  Cześć,
  chciałbym żebyście na waszym blogu poruszyli następujące tematy:
  – Samoratownictwo , czyli jak sobie pomóc w sytuacjach gdzie nie możemy liczyć na pomoc z zewnątrz lub jak już czekamy na pomoc.
  w sytuacjach zawału , udaru , hipotermii, urazów, ukąszeń, itd.,
  -porady w sprawie wyboru systemów komunikacji radiowej,
  -porady w sprawie wyboru skanerów i odbiorników szerokopasmowych,
  -testy śpiworów ultralekkich,
  -porady o pozyskiwaniu wody w terenie,
  -testy filtrów i tabletek do uzdatniania wody,
  -testy lokalizatorów GPS.

  Pozdrawiam

 • Yann pisze:

  Chciałbym w tej lornetce zobaczyć koniec recesji,
  i żeby koniecznie Donald Trump został przewodniczącym Rady Europy –
  wtedy każdy będzie miał giwerę, a w Palacu Kultury będzie polski oddział NRA!
  Człowiek cieszy się na samą myśl!

 • Kamiński pisze:

  chętnie poczytał bym o kamuflażach bo jestem członkiem asg i o sposobach zwiadowcze i skradania się do celu

 • Kinga pisze:

  Witam,
  Ja jako kobieta mam nietypowe zainteresowania.
  W związku z tym chciałabym więcej się dowiedzieć na temat 1.Bezpiecznej wspinaczki w górach. Co jest niezbędne do takiej wyprawy. Jakie obuwie najlepiej wybrać i czego się spodziewać podczas wyprawy.
  Również jaki sprzęt zabrać by w razie konieczności móc obronić się przed drapieżnikiem i jak go użytkować by nawet każda kobieta mogła sobie poradzić.
  2.Ryby – jaką wędkę najlepiej wybrać, czym się sugerować podczas kupna wędki. Jakie przynęty są najlepsze dla ryb oraz sprzyjające tereny. Co możemy zyskać podczas wypadu na ryby, myślę że jednak nie ma nic do stracenia 🙂

 • Adam pisze:

  Witam,
  z chęcią poczytałbym artykuły nt. przedmiotów noszonych na co dzień tzw. EDC.
  Wiele jest rzeczy, które ze sobą noszę – klucze, telefon, portfel, zapalniczka, latarka, śrubokręt itd. Ciekawią mnie nowe rozwiązania np. jak skutecznie używać lin(paracord) czy taśm samoprzylepnych(velcro).
  Pozdrawiam

 • Modrzew pisze:

  Hej Militariowcy,
  myślałem, że warto by było poruszać temat na czasie, czyli o dostępności broni palnej w Polsce. Kto może mieć, jaka broń jest legalna, a na jaką trzeba mieć pozwolenia. Jak zdobyć pozwolenia, a także jakie rodzaje broni byłyby najbardziej odpowiednie dla zwykłego obywatela.

  Pozdrawiam serdecznie,
  Niech broń będzie z wami.

 • Marek pisze:

  Proponuję poruszać tematy związane z tzw. przetrwaniem i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Nie tylko związane stricto „z chodzeniem po górach” i różnych ścieżkach ale także w czasie podróży samochodem, motocyklem, rowerem … i w samolocie. Wasze produkty od butów po czapki towarzyszą przy takich okazjach zawsze lub mogą być przydatne.

 • Zając pisze:

  Przygotowanie sprzętu na trudne czasy moim zdaniem to jest bardzo ciekawy temat na ten blog.

 • Stysia pisze:

  Witam przedewszystkim bardziej rozwiniety temat broni jaka amunicje trzeba oraz konserwacji jej

 • Westu pisze:

  Na Waszym forum chciałbym zobaczyć użycie sprzętu w terenie oraz filmiki przedstawiające dane asortymenty z opisami technicznymi, jakością itp.

 • Mega Hart pisze:

  Witam. Myślę że moglibyście poopowiadać o broniach np. Z czasów II Wojny Światowej. O jej zastosowaniu, mechanizmach itp. 🙂 Pokazać mundury. Mam nadzieje ze nie bylo takiej odpowiedzi.

 • Mateusz Brymora pisze:

  W Waszej ofercie macie bardzo dużo sprzętu militarnego(i to w dobrych cenach). Nie każdy się tym interesuje, ale wiele z tych rzeczy jest bardzo funkcjonalnych i gotowych do wykorzystania w cywilnych wycieczkach czy survivalu. Przydałby się artykuł który podsunął by pomysły np. ojcu z nosiłkami na dziecko, że zamiast plecaka może wziąć pas molle i przytroczyć do niego zasobniki. Albo że mały worek zrzutowy przy nerce na podręczny sprzęt może się przydać nawet w niezaplanowanym grzybobraniu. Rozkładamy go i podgrzybki i borowiki lądują w środku. Pomysł do rozwinięcia oczywiście, a wątek z dzieckiem w nosiłkach przetestowałem samemu, kiedy ramiona miałem zajęte dziesięciokilowym szkrabem.

 • Nicola pisze:

  Chętnie przeczytałabym artykuł o tym, co każda kobieta powinna mieć w każdej chwili przy sobie, aby czuć się bezpiecznie. Czy wystarczy gaz pieprzowy, paralizator, a może pod ręką powinien znaleźć się kubotan lub scyzoryk? Z chęcią przeczytałabym artykuł specjalisty na ten temat.

 • Spectre pisze:

  Blog wsparty filmikiem promocyjnym, ale nie takim dla zwykłego „Janusza”, ale pokazujący jak dany produkt działa. Jeśli chodzi o sort ubraniowy, nie bójcie się go zgiąć, zmiąć, szarpać. Człowiek tego potrzebuje, potrzebuje widzieć jak to pracuje. To samo tyczy się plecaków, zasobników, bo o nożach nie wspomnę. Swoją pierwszą Morę kupowałem u Was w ciemno. I co??? I mam już ich 3, z każdym rokiem powiększam dobytek. Dlaczego? Bo obsługa Waszych sklepów np. Krakowska czy Wrocław pozwala na dowolny sprawdzian zanim się zakupi. Nie mówię o tym by coś używać i niszczyć, ale otworzyć, sprawdzić, przymierzyć…..Nigdy z tym nie było problemu. Doradzacie wielokrotnie co i jak, czasami wartało by dodać opisy innych użytkowników, ich filmiki. Chusty, Buffy, maskowanie…tego brakuje. No i obuwie …… tu cienko. Kwestia impregnatów, testów ich przydatności. Panie i Panowie…wierzę w Was…

 • Artur Lempkowski pisze:

  Cześć, pomyślałem sobie, iż wielu osobom przydałaby się wiedza o najbardziej rozpowszechnionych gatunkach roślin jadalnych, występujących w Polsce. Również artykuł o porzuconych typach broni byłby ciekawy. Mianowicie mówię o łuku, procach, dmuchawkach lub choćby nożach do rzucania.

  • Artur Lempkowski pisze:

   Zapomniałem tego zamieścić w powyższym komentarzu, artykuł o polowaniu z łuku, w Polsce jest to nielegalne, ale w niektórych krajach tego dozwalają.

 • Antoni pisze:

  Witam.
  Codziennie chodzę po mieście dosyć mocno obładowany sprzętem z racji zbytniej przezorności mam przy sobie można powiedzieć wszystko i o ile mi to nie przeszkadza to jestem pewny i dostawałem takie komunikaty że to widać jak dużo rzeczy mam przy sobie. I tutaj przydałby się temat odzieży do której da się dużo załadować, ale żeby nie szczególnie było to widać. Z chęcią bym o czymś takim przeczytał.

  Pozdrawiam Antoni.

 • MARTA pisze:

  Dzień dobry Całej Załodze

  Dla mnie mogłoby się coś pojawić na temat: Jak uzyskać pozwolenie na dostęp do broni palnej w Polsce. Krok po kroku jak to wygląda
  w praktyce. Z czego się orientuje obecnie jest masa kruczków prawnych, informację w necie są chaotyczne i często nijak mają się do realiów. Ponadto najczęściej dotyczą one dostępu do broni palnej w ramach kolekcjonowania.
  Fajnym pomysłem byłoby utworzenie jakiegoś rankingu, typu najlepsze noże i dany model itp. Bo mam często problem jak szukam nie znanego mi towaru na prezent i nie wiem, który wybrać. Najczęściej komentarze użytkowników i cena wyższa kieruje mną, a jakby tak konkretnie napisać dobry jest w tym i tym, bo ma przeznaczenie do tego i tego itp.

  Pozdrawiam,

  Marta 🙂

 • Kuba pisze:

  Kwestia dbania o elementy umundurowania, obuwie taktyczne. Nieco niszowy temat, ale myślę, że wielu „niemundurowym” się przyda.
  Wsparcie systemów walki dla środków przeznaczonych do samoobrony.
  Konserwowanie i dbanie o broń białą.
  Podejście prawne do kwestii posiadania broni palnej.

 • RoNiN pisze:

  Ja bym poruszał na zmianę parę wątków, moje zainteresowania to oczywiście militaria. Chciałbym wiedzieć o eventach jakie były oraz się odbędą z asg na terenie polski oraz te bardziej widowiskowe za granicą, dowiadywać się na temat nowych militarnych gadżetów/broni która wchodzi w życie(czyli co będzie dostępnę w sprzedaży nie długo), jestem także za pokazywaniem trików(tego typu z bateriami, czym coś zastąpić, jak zrobić prowizorkę itd.) ciekawostki na temat broni czyli jak np. rozebrać jakąś broń żeby ją przeczyścić i poskładać. No trudny orzech do zgryzienia, ale będąc szczery w dzisiejszych czasach nikomu nie chce się czytać, większość leci na filmiki, więc czemu by nie wideo blog? i przede wszystkim reklama. Jak to jest że korzystam z militariów już trochę i dopiero dzisiaj pierwszy raz go widze? słaba reklama

 • o_ciri pisze:

  Witajcie 🙂
  Ostatnio zainteresowała mnie tematyka kosmosu. Jako laik interesuję się tym od dawna, ale chciałabym głębiej wejść w ten temat. Dlatego też parę dni temu, będąc na waszej stronie, wylądowałam w zakładce teleskopy, lecz jest ich duży wybór, każdy oferuje co innego, a te wszystkie pojęcia, o których mowa w opisie są nieco niezrozumiałe. Stąd prośba, że może zainteresowalibyście się tym właśnie tematem? 🙂 Porównanie teleskopów, jaki do czego, jaki najlepszy dla amatorów nocnego nieba do obserwacji konstelacji, planet i mgławic, a także tematyka filtra uv do obserwacji słońca. Gdzie kupić i jaki najlepiej? Pozdrawiam 😉

 • Sebastian pisze:

  Witam serdecznie chciałbym żebyście zrobili artykuł zawierający przydatne rzeczy na kilkudniowy wypad w góry, na spływ kajakowy, do survivalu dla ludzi o różnych klasach zamożności. Przykładowo sprzęt potrzebny do wyprawy w góry za 300zł/500zł/800zł.Rozważając wszystkie wyprawy które podałem.

 • Artur pisze:

  Biwakowanie przyjazne środowisku czyli praktyczne porady jak biwakować wygodnie i jednocześnie nie niszczyć środowiska.

 • Iwona pisze:

  Chciałabym przeczytać na blogu artykuł o zestawach do samoobrony kobiet. W ogóle co jakiś czas zestawy dla pań. Ciuchy, broń, coś na sportowo i inne rzeczy. My kobiety też czytamy Militaria i lubimy Wasz sklep. Robimy zdecydowanie więcej zakupów od mężczyzn. Wystarczy nas nieco zachęcić. Słaba płeć, też chce być silna.

 • marcin pisze:

  hej
  skoro to strona o Militari to rzeczy z nią związane
  -czołgi dane technice budowa itp
  -jednostki wojskowe omówienie typu kiedy powstał i kto ją załozył jakie byla jej najsłynniejsza oparcia
  broń dane technice
  i poradniki survivale
  samoloty i łodze

 • Grzesiek pisze:

  Witam serdecznie. Chętnie przeczytałbym obszerny materiał dotyczący broni czarnoprochowej. Oczywiście w necie jest trochę informacji na ten temat, ale swoiste kompendium wiedzy skumulowane w jednym artykule byłoby czymś bardzo ciekawym. Jest sporo kontrowersji wokół kwestii prawnych dot. posiadania takiego rodzaju broni – dobrze byłoby znać opinie ekspertów z dziedziny polskiego prawodawstwa w tej sprawie. Myślę, że wiele osób zainteresowanych jest tematem możliwości pozyskania takiej broni. Ponadto, gdy już ktoś interesuje się ta tematyką, to powinien wiedzieć jakie modele są polecane oraz jak taką broń obsługiwać i konserwować. Sądzę, że taki artykuł byłby dla fanów strzelectwa sportowego nie lada gratką.

 • ADAM pisze:

  Witam. Ja proponuję zamieścić artykuły dotyczące naszych lasów. O tym jak się w nich poruszać,jakie możemy spotkać w nich zwierzęta ,co zrobić kiedy za blisko możemy spotkać dzikie zwierzę. No i jak wytropić zwierzęta żeby je zobaczyć ,sfotografować. Ja spaceruje po lasach w mojej okolicy z synem od kilku miesięcy i jedyne co widzieliśmy to dzięcioł,i duże ptactwo drapieżne. Wydaje mi się ze jest to temat ciekawy i na wiele artykułów.

 • Adam pisze:

  Witam.
  Ja chciałbym przeczytać o pożywieniu. O tym jak i ile pożywienia przygotować na wyprawę ale również o tym jak to pożywienie zdobywać w różnych warunkach i różnych porach roku.
  Oprócz tego uważam, że pierwsza pomoc!
  Jak udzielać prawidłowo (żeby nie zaszkodzić) pomocy komuś jak i sobie.
  Pozdrawiam.

 • Andrej23 pisze:

  Mnie interesowałaby tematyka militarna, a szczególnie historia noży, bagnetów i szabel szczególnie polskich. Broń biała jest moim oczkiem w głowie. Widziałbym także oręż japońskich samurajów. A na deser noże kuchenne klasy premium.

 • Marek W pisze:

  Z chęcią poczytałbym artykuły o tym jak niektóre sprzęty, bronie, pojazdy itp. wpłynęły na dalsze losy świata. Wymaganie może i duże, ale takie teksty połykałbym w całości!

 • Marcelina pisze:

  Chciałabym w końcu przeczytać autentyczne historie osób (nie ukrywam, że historie kobiet będę czytać z zapartym tchem), które znalazły się w niebezpiecznej sytuacji, stanęły uzbrojone w kubotan, gaz pieprzowy lub coś podobnego i wyszły z niej obronną ręką. Chętnie poznałabym uczucia, jakie im towarzyszyły, ruchy jakie wykonały i jak oceniały wtedy swoje szanse.
  Do diabła, chcę wiedzieć czego się spodziewać, na jaką reakcję własnego organizmu mogę liczyć! I chcę mieć jakieś dowody na to, że te zabawki działają.
  Może stwórzcie jakiś cykl historii na ten temat, proszę proszę proszę???

 • Krzysztof pisze:

  MILITARIA – blog dla fanów,
  Zaje-fajnych ‘’materiałów’! 🙂

  ‘’Wybuchowe’’ tak jak race,
  W piersi serce nam kołace!

  Gdy ‘’wyskoczy’’ to na Wieści
  niekoniecznie dziwnej treści 🙂

  Tylko krótko i w temacie,
  Masz odpowiedź w dylemacie!

  PS.
  Ma lornetkę dziś turysta
  Żołnierz i MILITARYSTA 🙂

  • Krzysztof pisze:

   Precyzując odp: na konkurs: LORNETKA – wybór zastosowanie w turystyce górskiej, survivalu itp.,….by ”podglądać” Bernadetkę…. i zwierząta na szlakach! 🙂

 • Mierzawiec pisze:

  Witam. Chciałbym móc przeczytać, o wykorzystaniu, militariów/ wyposażenia/ gadżetów w życiu codziennym, by móc poznać sprzęt w bardziej praktycznym codziennym wydaniu.

 • MrGarf pisze:

  Dzień dobry
  Myślę, że moglibyście zrobić porównanie (na rok 2017) magazynów/czasopism traktujących o tematyce militarnej (historyczno militarnej). Może niektóre osoby taki temat by zaciekawił.

  Pozdrawiam

 • Mili pisze:

  Z perspektywy kobiety… co powinnyśmy mieć w swojej torebce, kieszeni, ręce.. jeżeli pracujemy do późnych godzin i wracamy same… co powinnyśmy mieć by czuć się bezpieczniej bądź jak zareagować by mieć czas na ucieczkę. Nie myślę o walce, spotkaniu dwóch marines face-to-face, wiem że nie dam rady z mężczyzną małym czy dużym, chudym czy grubym, należę do tych małych kobiet filigranowym.

  Trochę prawa. Gdzie kończy się i zaczyna obrona konieczna? Gdzie jest granica i jak udowodnić, że się jej nie przekroczyło? Czy jeżeli zareaguje i uszkodzę ciało napastnika a nie będę miała jego „oświadczenia”, że chciał mi zrobić krzywdę (a nie będzie świadków) to jaka będzie moja sytuacja prawna. Przecież ktoś mógł chcieć tylko zapytać o godzinę a ja go potraktowałam długopisem w arterię udową. Absurdalny przykład ale nasze życie czasami też bywa absurdalne, czasami nasze prawo także.

 • ttsz pisze:

  Witam!
  Skoro jesteśmy już przy militariach i survivalu to może coś o szkoleniu SERE, u nas i u zachodnich kolegów? A może poruszyć temat jak takie szkolenia wyglądają na wschodzie? Jest to temat głęboki i porusza wiele płaszczyzn szeroko pojętego przetrwania, ratownictwa i unikania wojsk przeciwnika. Szkolenia te są przecież prowadzone także dla „cywili” narażonych na separacje od sił sojuszniczych.

 • ttsz pisze:

  W sumie mam jeszcze jeden ciekawy pomysł, który szczerze powiedziawszy nurtuje i mnie. Zasady postępowania osób cywilnych w przypadku ogłoszenia zagrożenia atakiem atomowym czy chemicznym. Wiem że w niektórych krajach trenuje się takie sytuacje, ale niestety w Polsce na wyjącą syrenę mało kto zwraca uwagę.

 • Honorata pisze:

  Proponuję tematy; porównanie termosów, kubków termicznych, ochraniaczy wodoszczelnych (dokumenty, komórka, mapa). Pozdrawiam ciepło.

 • Krzysztof pisze:

  1) Futurystyczne bronie w grach komputerowych a rzeczywistość.
  2) Wojna przyszłości – jak będzie wyglądać.
  3) Z nożem taktycznym przez Bieszczady – na co warto zwrócić uwagę.

 • Przemek pisze:

  Witam. Chciałbym przeczytać na blogu o formule przebiegu i sposobie przygotowań do zawodów IPSC. Chciałbym kiedyś wziąć udział w takich zawodach z bronią krótką ASG. Jestem osobą niepełnosprawną i również miło by było poczytać czy i jak osoby niepełnosprawne udzielają się w strzelectwie praktycznym i dynamicznym.

  Pozdrawiam!

 • Łukasz pisze:

  Napiszcie, które sprzęty są niezbędne do survivalu w różnych warunkach.

 • Dorota szejkowa pisze:

  Proponuję zakładkę TESTOWANIE,która polegała by na organizowaniu przez Was akcji testerskich np.lornetek,noktowizorów,a nawet odzieży,itp (takich bezpieczniejszych sprzętów,które mogą dotrzeć do szerszego grona użytkowników,bo np.strzelanie z łuku nie każdego interesuje).Każdy kto dostał by się do testu musi wydać opinię o testowanym produkcie,a kto naprawdę wczuje się,będzie rzetelnie pisał,itp będzie mógł zachować „sprzęt”albo zakupić go po -jakimś tam rabacie.
  Zyskacie klientów(bo Wasze opinie nie są zawsze „lukrowane”do danego przedmiotu),więcej osób będzie tu zaglądało(bo kto nie lubi konkursów,testów??).Więcej opinii jakimś produkcie…

 • orzech pisze:

  chciałabym poczytać jak przetrwać w polskim lesie, zwłaszcza czym mogę się żywić, a czym zatruć..

 • Marcin pisze:

  – alarmowe pułapki w dziczy ktore ostrzega nas przed intruzem
  – jedno narzedzie ktore moze uratowac zycie
  – jeden gadzet dobry dla zolnierza, mechanika, rowerzysty, kierowcy i zlotej raczki
  – skrzynka ratunkowa, niezbednik rzeczy ktore uratuja nas w razie awarii auta na odludziu
  – skuteczny i bezpieczny odstraszacz groznych zwierzat
  – idelne zestawy z funkcjonalnych i przydatnych gadzetow na prezent dla Pana i Pani
  – znaki swietlne SOS itp. Jak i czym
  – gdzie ukryc bron w domu (bez pozwolenia) aby byla nie dostepna dla dzieci ale pod reka w razie potrzeby
  – bron bez pozwolenia – czy i kiedy moze zostac odebrana

 • GSR pisze:

  Może coś jak legalnie uzyskać bez pozwolenia broń palną. Jak to dokladnie wygląda z tą darowizną czy prezentem itp.

 • Jachim pisze:

  Coraz wyżej słońce na niebie skłania mnie ku zainteresowaniu się tematem okularów przeciwsłonecznych. Z chęcią poczytałbym o aktualnych militarnych trendach w tym właśnie zakresie. W sieci jakoś nie udało mi się natrafić na ciekawe informacje więc może to jest właśnie coś dla Was. Spróbujecie?

 • anhedonia91 pisze:

  Już przez lornetkę wypatruję, czego na blogu
  mi brakuje, mam zatem parę propozycji, mogą
  się przydać w Waszej wizji tworzenia blogu
  militarnego, a ja poczytam chętnie, dlatego-

  tematem pierwszym: sprzęt do wykrywania metali,
  rejony w kraju, gdzie można znaleźć ciekawe miejsca
  do eksploracji w myśl historycznej narracji;

  a jako drugi z mojej strony, niech wątek sztuki
  się wyłoni- coś o obrazach, batalistyka, opis
  mundurów, sprzętu, technika;

  i może też coś o paintballu- wielu ludzi zaczyna
  od koloru, a później często łapie bakcyla
  i szersze militaria lubić zaczyna;

  punktem ostatnim ode mnie- coś może, co kobiety
  urzeknie- a mianowicie dekoracje, jak dodać domowi
  swemu aranżacje w militarnym, moro stylu-

  czy pomysłów chcieliście aż tylu?

 • KrzysiekS pisze:

  Propozycje tematów, artykułów:
  1- Możliwość wytapiania i obróbka, własnych przedmiotów metalowych. Dobór składników( domieszki, stopy..) sposoby kucia, utrzymywania odpowiedniej temperatury + Nowoczesne sposoby niekonwencjonalne, jak odpowiednie zwierciadła słoneczne, topiące każdy metal itp.. Kiedyś ta wiedza może się przydać, jak cofniemy się do epoki kamiennej w bardzo szybkim tempie 😛
  2- Idealne racje żywnościowe z bardzo długim terminem do spożycia, powiedzmy 50 lat, gdzie nic, nie ma prawa się popsuć! Chodzi o poprowadzenie dyskusji, skutkującej stworzeniem, możliwie najporęczniejszych, najtrwalszych, zdrowych -bez zbędnej chemii i najbardziej odżywczych posiłków w optymalnej cenie. Opracowany projekt można przedłożyć naszemu wojsku, jeśli wejdzie do produkcji, skorzystają wszyscy.
  3- Wspomagane mechanicznie szkielety z możliwością opancerzenia, jako nowe stroje żołnierzy przyszłości ( nowej, ciężkiej piechoty elitarnej ). Warto przedyskutować wady i zalety takich oddziałów, ewentualne koszty, określić przydatność w określonych warunkach bojowych. Odporność na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury, broń chemiczną i biologiczną oraz promieniowanie. Zastanowić się nad zwielokrotnieniem siły, szybkości, wspomagania zmysłów – więcej nowych czujników.., podtrzymywania życia, sposobem zasilania – może nowe baterie gra fenowe? Za kilkanaście lat, takie oddziały mogą zacząć się powoli pojawiać, jako w pełni funkcjonalne.
  4- Broń energetyczna, koszty, nowe rozwiązania, wady – zalety, sposoby zasilania. Określenie niezbędnych parametrów dających pożądaną skuteczność. Możliwe zastosowania – jak idealne zwalczanie pocisków rakietowych, system teoretycznie dużo tańszy od pocisków przechwytujących. Polska mogła by być ekspertem i potęgą w tanich, sprytnie przemyślanych, systemach broni energetycznych. Jest to nowy kierunek, dający ogromną przewagę na konwencjonalnymi rozwiązaniami, zatem wzrosło by bezpieczeństwo kraju.
  5- Polski myśliwiec, dorównujący czołówce światowej i nowy, bardzo silny czołg (wielozadaniowy) – jako militarny rdzeń bezpieczeństwa kraju. Warto określić ich przybliżone funkcje ( zwłaszcza te nietypowe, oryginalne, dające przewagę rozwiązania, oraz te najbardziej sprawdzone w kwestiach kluczowych). Kraje mogące pomóc w produkcji ( ich funkcje- mocne strony w projekcie..? ) nie ma co się oszukiwać, sami możemy nie podołać.

 • Ziut3k pisze:

  Kurczę, a ja uważam, że super artykuł będzie na temat odzieży a dokładniej tkanin i parametrów w połączeniu w jakich warunkach sprawdzą się najlepiej.

 • Western 500 pisze:

  Jestem fanem motoryzacji i przyrody więc chciałbym zobaczyć artykuł o przedmiotach przydatnych w aucie podczas wypraw w plenerze

 • 7Wishes pisze:

  Ja bym chętnie poczytała o fotografach, którzy fotografowali w czasie działań wojennych, nie koniecznie tych ostatnich. Jak wykonywali swoją pracę, jak wyglądał ich ekwipunek, czy byli w jakiś sposób zabezpieczeni, a może przebywali w bezpiecznej strefie i fotografowali z daleka.

 • Paweł pisze:

  Proponuję przeróżne modyfikacje tego co możemy kupić w sklepie militaria.pl. takie jak:
  – zdobienie noży chlorkiem żelaza,
  – modyfikację noży np. jak zrobić oczko (mocowanie linki, karabińczyka etc.) w nożach mora, opinel itp.,
  – jak z paracordu zrobić oplot z różnymi schowkami, mocowaniami do pochew, noży,
  – plecaki, kurtki doszywanie przeróżnych zapinek, rzepów, karabińczyków
  – nieszablonowe wykorzystanie narzędzi np. sprytnie złożona saperka może spełnić funkcję zastępczą kuchenki. ( na uchwycie, rączce stawiamy garnek)
  Ogólnie co możemy przerobić, ulepszyć i zrobić indywidualnie pod siebie.

 • Marcin pisze:

  Na blogu chętnie przeczytałbym w jaki sposób zarazić rodzinę (żonę, dziecko) do uroków survivalowych wypraw. Dobry sposób propozycja wypraw dla początkujących do złapania bakcyla.

 • Hary pisze:

  Chętnie przeczytałbym relację z Biegu Katorżnika oczami zwycięzcy 🙂

 • Maly pisze:

  modifikacje sprzetu optycznego

 • Magda pisze:

  Witam,
  Chętnie przeczytałabym na blogu jak zachęcić rodzinę znajomych do wspólnego uprawiania sportu bądź spędzania wolnego czasu aktywnie.
  Innym tematem jakim byłabym zainteresowana przeczytać na Waszym blogu dotyczyłby jak unikać nie dać się skusić na słodycze, fast foodów itp.

 • rabarbar55 pisze:

  Jestem świeżo upieczonym emerytem więc mam dużo czasu i chęci na różne, ekstremalne wyprawy. Ostatnio nawet myślę o runmageddonie. Fanie byłoby, gdyby na blogu pojawił się artykuł o tym, jak najlepiej przygotować się do tego typu akcji, w jaki sprzęt się zaopatrzyć, bo jestem na razie „zielony” w temacie. Jakie buty, jakie wyposażenie, jaki ekwipunek. Do tego artykuły na temat survivalu dla emerytów i konserwacji sprzętów.

 • Wojtek pisze:

  Może cykl z militariami przez świat czyli np przybliżamy daną broń charakterystyczną dla danego kraju np. Japonia – Katana jak powstawała itp. Nepal – Kukri itd.itp.

 • Ksen pisze:

  uff! Poczytałem trochę powyższe komentarze i dochodzę do wniosku, że tematów do artykułów starczy Wam do końca tego tysiąclecia. Gratuluję i życzę powodzenia! Mizerne i trochę głupie wobec tych wszystkich fachowych problemów wydaje mi się moje życzenie, ponieważ ja chciałbym dowiedzieć się czegoś na temat medycznego podejścia do moich problemów związanych z poruszaną tu tematyką. Straszliwie ciekawi mnie bowiem skąd się to wszystko bierze. Od dłuższego już czasu odnoszę wrażenie, że albo sam jestem wariatem, albo wśród wariatów się obracam. Nie pojmuję jak można nie mieć przy sobie jakiegoś, choćby najmniejszego multitoola, zapalniczki, lub krzesiwa, kompletu imbusów, lub/i torxów, latarki. kilku noży na różne okazje itp., itd.,. Przecież bez noża w kieszeni normalny człowiek czuje się jak jeden z tych golasów, co to czasem wybiegają na murawę boiska przy pełnym stadionie. Obnażony i bezbronny! Straszne! Jak raz mi się zdarzyło zapomnieć mojego składanego Waltera Tanto jadąc do pracy to dotąd męczyłem żonę telefonicznie, aż przyjechała specjalnie do pracy i mi go dowiozła. Czy to jest normalne, czy już powinienem się leczyć? Czy to jakiś gen po przodku dzikim Wikingu, czy tylko jakiś uraz psychiczny? Niech by ktoś mądrze i fachowo wyjaśnił skąd takie upodobania się biorą. Nie podniecają mnie najnowsze samochody z wypasionym wyposażeniem (a podobno powinny), nie zachwycają mnie osiągnięcia spoconych facetów okładających się pięściami na ringu, ani loty jakichś chuderlaków na deskach nad śniegiem (a obserwując otoczenie dochodzę do wniosku, że stanowczo powinny), natomiast na widok smukłego ostrza wyskakującego z rasowym „kliknięciem” z rękojeści (OTF), doznaję odczuć zbliżonych do orgazmu. Co jest ze mną „nie tak”, że ludzie patrzą na mnie wtedy jak na wariata?
  W mojej torbie mam prawie wszystko co niezbędne. Nie mam jeszcze tylko lornetki, bo ta co miałem, się nie mieściła ( Uwaga! – Delikatna sugestia!) Torba ledwie to wytrzymuje, ale mam zasadę że lepiej mieć i nie potrzebować, niż odwrotnie. Nie wszyscy to rozumieją, ale jak jakaś interwencja jest potrzebna, to każdy szuka potrzebnego sprzętu u mnie w torbie, bo gdzieżby! Moglibyście jakoś opisać to zjawisko, żebym się uspokoił, czy tylko ja tak mam, czy może nie jestem w swoim nałogu osamotniony.

 • Marta pisze:

  Witam,
  Zamieszkałam wraz z mężem w lesie. Cudowne miejsce-park krajobrazowy na Kujawach. Bardzo chętnie dowiedziałabym się czegoś więcej o broni bez pozwolenia do obrony. Zostaję sama na weekendy, lubię spacerować po lesie. Jednak mam zawsze z tyłu głowy lęk, że zostanę przez kogoś zaatakowana. Chętnie bym się uzbroiła. I właśnie o takim uzbrojeniu, porównaniu broni, wybraniu najlepszej, przeczytałabym chętnie obszerny artykuł.

 • KarolR pisze:

  Jak upodobnić kokpit swojego cywilnego auta rodzinnego do wnętrza pojazdu bojowego – czyli umilanie podróży dla dużych i małych: tuning optyczny, przydatne gadżety, elementy wyposażenia itp.

 • Łukasz pisze:

  Według mnie dobrym tematem byłoby jak prawidłowo obserwować przyrodę i jak do tego się przygotować. Wiele osób nie potrafi dostosować swojego zachowania do tego typu obserwacji wchodząc w drogę zwierzętom czy płosząc je. Chcąc zaobserwować zwierzę czy zrobić ładne zdjęcie niszą spokój zwierzęcia czy jego naturalne środowisko. Ważny jest też odpowiedni sprzęt żeby cieszyć się obcowanie z przyrodą oraz ubiór wygodny i przystosowany do konkretnego terenu.

 • Michał pisze:

  Łuk, łucznictwo, polowania.

  Ostatnimi czasy zacząłem interesować się wspaniałym sportem jakim jest łucznictwo. Jestem jednak w dużym stopniu amatorem. Szukałem w sieci materiałów dotyczących tego, jak zacząć, jednak te dostępne na stronach nie zaspokajaką mojej ciekawości. Dlatego liczyłbym na obszerny artykuł z Państwa strony poruszający takie kwestie, jak: wskazówki dla początkujących oraz takie zagadnienia, jak polowania z łukiem, które bardzo mnie zainteresowały, jednak z braku dostępnej literatury, nie mogłem zagłębić się w tę tematykę, a wydaje się mi ona idealna na nawet osobną publikację. Liczę na odpowiedź w postaci artykułu. Pozdrawiam.

 • misiek pisze:

  Chętnie przeczytał bym artykuł na temat map terenu. Może nie o tym jak z nich korzystać, choć może niektórym osobom taki artykuł byłby przydatny. Raczej chodzi mi o wybór mapy w odpowiedni teren i do określonych celów. Czy lepiej wybrać mapę laminowaną czy skorzystać z mapnika? Uważam, że taka wiedza przyda się zarówno początkującym turystom jak i tym bardziej zaawansowanym miłośników spędzania wolnego czasu w terenie.
  Pozdrawiam

 • Antonio pisze:

  Temat artykułu: „Rodzaje filtrów do oczyszczania wody w terenie jak i w warunkach domowych. Spis najbardziej polecanych plus kosztorys.”

 • Byrski pisze:

  Hej. Chętnie poszerzyłbym swoją wiedzę na temat orientacji w terenie nie tylko za pomocą wszechobecnych urządzeń typu GPS, ale także za pomocą starego dobrego kompasu i mapy, słońca czy gwiazd. W dobie elektroniki wszytko uległo uproszczeniu ale sam przeżyłem sytuację w dzikim terenie gdzie nie było dostępu do źródła prądu a baterie w telefonach wysiadły po dwóch dniach. Wtedy zaczyna robić się ciekawie i umiejętności które kiedyś były powszechne a teraz są zapomniane mogą uratować skórę.
  Pozdrawiam M. Byrski

 • Michał pisze:

  Może coś o biegach na orientację, mógłby to być obszerny temat można w nim połączyć elementy survivalu, nawigacji oraz odnajdywania się w terenie i tego jak radzić sobie w trudnych warunkach. Jak nie nabawić się odparzeń gdy przemokną na buty w mokrym terenie. Co na taki bieg ze sobą zabrać w zależności od tego jaki dystans mamy do pokonania i jaki jest teren. Bieganie jest teraz coraz popularniejsze, a gdyby tak zachęcić ludzi biegów na orientację mogli by się wiele nauczyć. Jest to super przygoda, wiem bo już parę razy brałem udział w takich imprezach.

 • Mikołaj pisze:

  Chciałbym, aby na stronie zaistniały reportaże z autentycznych przygód iście „survivalowych” zwykłych Kowalskich. Z czym owa przygoda się je, jak przetrwać w dzikiej głuszy mając przy sobie praktycznie mały kozik i pajdę chleba i czy są pasjonaci takowych przygód, dzicy traperzy łaknący spontanicznej eskapady wzdłuż Amazonki, bądź obcowanie sam na sam … z Syberią.
  Prawdziwe opowiadania z cyklu „Biały Kieł” Londona, byłyby nader innowacyjne na blogu, ale myślę, że i nie jeden malkontent zmieniłby front z ponuraka i czarnowidza i uśmiechnąłby się ze szczerą ciekawością, a nawet ba … łaknąłby takich opowieści więcej i więcej jak kania dżdżu !!!

 • Mimi13 pisze:

  Mnie zaciekawiłby artykuł na temat prawnego podejścia do różnorodnych biwaków, campingów czy nawet polowań. Chciałabym wiedzieć, co jest dozwolone, a czego zdecydowanie należy unikać. Informacje takie pozwoliłyby na lepsze przygotowanie się do wyjazdów oraz zmniejszyłyby częstotliwość pojawiania się wątpliwości dotyczących podjętych działań. Mało tego! Istnieje możliwość, iż artykuł taki uchroniłby portfele czy konta bankowe od różnego rodzaju kar. 🙂

 • Marek pisze:

  Witam

  Ciekawym tematem jest jak sobie radzić w przypadku ataku przez zwierze np. psa
  Chciał bym się obronić przed atakiem ale jednocześnie nie chciał bym skrzywdzić zwierzęcia.

 • Ajron pisze:

  Mam na tapecie artykuł LICENCJONOWANA REPLIKA AEG CZ 805 BREN A1 oraz MAJOR PDG50 RAM PISTOLET DO SAMOOBRONY i kilka innych o broni czarnoprochowej.
  Jaki jest szacunkowy koszt wystrzelenia z danej broni np.: 10, 100, 1000, itd. pocisków danego rodzaju wraz z zasilaniem? Chciałbym to wiedzieć po przeczytaniu artykułu. To powinno tam być.
  Pozdrawiam

 • GosiaK pisze:

  Witam, niedawno słyszałam o magnesach neodymowych, których można używać m.in. jako wykrywaczy metali, więc fajnie byłoby rozszerzyć ten temat i napisać o ich właściwościach, zastosowaniu, rodzajach. Pozdrawiam 🙂

 • Barbara Kozaczyńska pisze:

  Ciekawi mnie aktywność Armii w kierunku darmowych zajęć z Samoobrony. Co dokładnie proponuje Minister Obrony? Czy mogli by Państwo przeanalizować program. Ponadto Terytorialna Obrona Kraju – jakie warunki i jakie później możliwości. POZDRAWIAM

 • Petro pisze:

  Chętnie poczytałbym serię artykułów o łucznictwie. Łuk i kusza wydają mi się wyjątkowo pięknymi sprzętami z bogatą historią. Chętnie dowiem się jak to działa, od czego zacząć i jak i gdzie można bezpiecznie i legalnie z tego typu urządzeń korzystać. Pozdrawiam!

 • MisterVis pisze:

  Ja chętnie poczytałbym coś na temat różnych modyfikacji…(za mocne słowo) do narzędzi. Dla przykładu jak wymienić, i z czego wykonać rękojeść noża, do konkretnego użytku. Temat konserwacji ostrzy jest chyba zbyt powszechny, ale również mieści się w tych kategoriach. Dodaykowo poradniki, jak radzić sobie z tańszymi produktami. Może to brzmieć słabo, ale uważam, że możnaby poświęcić trochę uwagi temu, jak używać słabszego sprzętu tak, aby nie zniszczyć go po czwartym użyciu (o ile się da) oraz nie zniechęcić się zaczynając hobbi związane z militarią.

 • MisterVis pisze:

  Moje propozycje: coś na temat różnych modyfikacji…(za mocne słowo) do narzędzi. Dla przykładu jak wymienić, i z czego wykonać rękojeść noża, do konkretnego użytku. Temat konserwacji ostrzy jest chyba zbyt powszechny, ale również mieści się w tych kategoriach. Dodaykowo poradniki, jak radzić sobie z tańszymi produktami. Może to brzmieć słabo, ale uważam, że możnaby poświęcić trochę uwagi temu, jak używać słabszego sprzętu tak, aby nie zniszczyć go po czwartym użyciu (o ile się da) oraz nie zniechęcić się zaczynając hobbi związane z militarią.

  • MisterVis pisze:

   Przepraszam za przypadkowe zdubloeanie zdubloeanie 😛
   (Komentarze 231 i 232)

 • Beata pisze:

  A dla mnie i mojego psa największym wyzwaniem jest wyjazd na działkę. Zawsze kończy się on rozpaleniem grilla na czymś, co w większości składa się z kafelków i zdaniem na okoliczną kiełbasę.
  Boję się kleszczy.
  Wieczorami, gdy przeglądam internet siedząc na ganku i wsłuchując się w dźwięki lasu, nie mogę opędzić się od owadów, lubujących się w źródłach światła.

  Tak więc.. Może takie poradniki dla „matek”? Sama chciałabym natrafić na poradnik, po którym zapakuję swoich leni w samochód i działka wyda nam się mniej straszna. Czym chronić dzieci i zwierzaki? Co innego jeść, niż kiełbasę z grilla? Może postrzelać z łuku? A nie wiatrówki?

 • Rafał H. pisze:

  Przydałby się poradnik dotyczący podstaw samodzielnej produkcji noży. Ostatnio natrafiłem na ciekawą grupę na FaceBook’u „noś nóż”, i naszło mnie na wykonanie czegoś samodzielnie. Bardziej jednak ufam Wam, jak chodzi o porady…
  Jest nadzieja? 😀

 • fiko pisze:

  1) Poradnik budowy toru AIPSC!.

%d bloggers like this: