Osoba odpowiedzialna za prowadzenie konkursu ogłoszonego 2 marca jest na zwolnieniu lekarskim. Ogłoszenie wyników przesunięte zostało na poniedziałek 27 marca.