Skip to main content

Rosnące napięcia na arenie międzynarodowej i nieprzewidywalne sytuacje znacząco mogą wpłynąć na życie i bezpieczeństwo społeczeństwa. Naturalne katastrofy, pandemie czy konflikty zbrojne to zagrożenia, których skutki niełatwo przewidzieć. Z tego powodu światowe rządy starają się przygotować obywateli do radzenia sobie w kryzysie. Również Polski rząd postanowił przygotować taki poradnik. Co jest w nim zawarte i czy jest rzeczywiście przydatne? Przeanalizujmy poradnik „Bądź gotowy”! 

RCB czym jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i za co odpowiada?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest państwową jednostką, która polega Prezesowi Rady Ministrów. RCB obsługuje Radę Ministrów, Prezesa Rady, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego.  

RCB odgrywa istotną rolę w procesie budowania i utrzymywania bezpieczeństwa państwa. Odpowiada między innymi za koordynację procesu zapobiegania kryzysom, koordynację procesu minimalizowania skutków kryzysów, prowadzi ocenę ryzyka zagrożeń dla państwa. W strukturach RCB pracują eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa ze środowiska cywilnego, wojskowego, a także funkcjonariusze służb.  

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pełni całodobowe dyżury, dzięki którym Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco otrzymuje wszystkie istotne informacje o zagrożeniach. Innym istotnym zadaniem, dzięki któremu RCB jest rozpoznawalne wśród społeczeństwa, jest ostrzeganie ludności przed zagrożeniami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w razie zagrożenia rozsyła poprzez wiadomość SMS (ALERT-RCB) informacje na temat zagrożenia i postępowania, ponadto informacje przekazywane są poprzez media społecznościowe (Facebook, Instagram, X) oraz środki masowego przekazu. 

ALERT RCB

Przykładowy ALERT-RCB. Źródło: gov.pl

Poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa “Bądź gotowy” 

Jak wspominaliśmy we wcześniejszej części artykułu, rząd próbuje przygotować obywateli na różne ewentualności. W tym celu za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opublikowano poradnik pod tytułem “Bądź gotowy”. 

Poradnik ten zawiera podstawowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń. Do ogólnych zagadnień z zakresu przygotowania i reagowania na zagrożenia należy zaliczyć: budowanie odporności na poziomie rodziny, przygotowanie do ewakuacji oraz znalezienie schronienia. 

Na 34 stronach poradnika znajdziemy dwa rozdziały: pierwszy zatytułowany “Kryzys i wojna”, a drugi “Działania w czasie zagrożenia”. W każdym z rozdziałów znajdują się również podrozdziały.  

Rozdział 1: Kryzys i wojna 

Rozdział pierwszy liczy 15 stron, na których uwzględniono podrozdziały takie jak: korzyści planowania, budowanie odporności na poziomie rodziny, jak uniknąć manipulacji, informacje o alertach, ogłaszanie i odwoływanie alarmu, współpraca z innymi, informacje o zestawie ewakuacyjnym oraz schronieniu i samej ewakuacji. 

Na początku czytelnik zostaje zapoznany z definicjami kryzysu i wojny, zgodnie z którymi: 

 • Kryzys to nagłe zdarzenie, które może zagrozić życiu, zdrowiu, mieniu lub środowisku, a do jego zwalczenia konieczne są niestandardowe środki. Kryzys jest punktem zwrotnym do zmiany na lepsze lub gorsze. 
 • Wojna jest zorganizowanym konfliktem zbrojnym pomiędzy państwami, narodami lub grupami (etnicznymi, społecznymi czy religijnymi). Wojna wychodzi poza obszar militarny, a wiążę także politykę wewnętrzną i zagraniczną, gospodarkę czy działania informacyjne. 

Czy przygotowując się na wypadek zagrożenia, konieczna jest znajomość definicji? Niekoniecznie jest to informacja ratująca życie, ale posiadanie tej wiedzy nie zmniejsza szansy na przetrwanie. 

Korzyści planowania 

W dalszej części poradnik wskazuje zalety z planowania działań na wypadek zagrożeń. Planowanie zwiększa szansę na zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko sobie, ale również bliskim. Ogranicza także szkody materialne.  

Warto tu dodać, że osoby, które są już przygotowane, nie będą zazwyczaj wymagać natychmiastowej pomocy służb ratunkowych. Pozwoli to przekierować działania służb do osób najbardziej tego potrzebujących jak na przykład osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych.  

Odporność rodziny  

Pierwszym krokiem, który może przyczynić się do przetrwania sytuacji kryzysowych, jest uświadomienie rodziny o możliwych zagrożeniach. Warto więc rozmawiać z domownikami (również z dziećmi) o potencjalnych zagrożeniach i ich skutkach.  

Dobrą praktyką jest ustalenie z rodziną planu działania na wypadek wystąpienia zagrożenia: 

 • Łączność: ustalcie sposób, w który będziecie się komunikować. Należy wziąć pod uwagę, że standardowe środki komunikacji, takie jak telefon komórkowy, mogą się nie sprawdzić.   
 • Bezpieczne miejsca: wystąpienie zagrożenia trudno przewidzieć. O ile istnieje możliwość przewidzenia niekorzystnych skutków na przykład wichury, o tyle szansa w przypadku zagrożenia terrorystycznego lub losowego wybuchu jest nikła. Na taką okoliczność warto ustalić bezpieczne schronienie w często odwiedzanych przez Ciebie miejscach. Gdzie szukać schronienia? W budynkach (miejscu pracy, uczelni, szkole) warto odnaleźć na przykład piwnicę — powinno to być miejsce o grubych ścianach i pozbawione okien. Bezpieczne miejsca wyznacz także w domu.  
 • Miejsce zbiórki: ustalcie miejsce, do którego każdy członek rodziny będzie mógł bez problemu trafić. Wyeliminuje to rozpraszanie się najbliższych w celu poszukiwania jakiejś osoby, szczególnie jeżeli zagrożenie nastąpiło wtedy, kiedy którykolwiek z domowników przebywa poza domem. Na miejsce zbiórki dobrze wyznaczyć obszar poza domem, ponieważ zagrożenie może wymuszać ewakuację.  

Ustalając plan działania, zyskujesz pewność, że w razie najgorszego scenariusza każdy z członków Twojej rodziny będzie wiedział, w jaki sposób postępować i gdzie się udać.  

Przy łączności warto pamiętać, że co prawda sieci telefoniczne mogą być przeciążone i połączenie może być utrudnione, ale można spróbować wysłać wiadomość SMS lub skorzystać z komunikatorów internetowych. 

Dezinformacja 

Dezinformacja i propaganda to często stosowane zabiegi, które wprowadzają w błąd, a mogą wpływać na podejmowane decyzje. Należy więc weryfikować prawdziwość informacji, a można tego dokonać odpowiadając sobie na pytania takie jak: 

 • Czy informacja została przekazana na oficjalnych, rządowych kanałach komunikacji? 
 • Czy informacja została podana w ogólnopolskich mediach? 
 • Czy autor wypowiedzi bądź źródło informacji jest znane i rzetelne? 
 • Czy informacja występuje w dwóch niezależnych rzetelnych źródłach? 

Jeżeli odpowiedź na poniższe pytanie to NIE – prawdopodobnie masz do czynienia z fałszywą informacją. Nie przekazuj dalej niesprawdzonych informacji, plotek, które pochodzą z wątpliwego źródła.  

Warto dodać, że do powyższego warto się stosować nie tylko w sytuacji zagrożenia, ale również na co dzień. Mała doza podejrzliwości i weryfikowanie informacji przyniosą korzyści. 

Alerty  

W sytuacji zagrożenia spodziewaj się wspomnianego już wcześniej ALERT-u RCB, w którym znajdziesz zalecenia dotyczące tego, jak się zachować. Oprócz tego istotne jest, aby słuchać lokalnego radia i sprawdzać lokalne kanały telewizyjne, w których mogą pojawić się informacje.  

Pamiętaj, aby stosować się do zaleceń. Spróbuj zachować spokój, skoncentruj się na zadaniu. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112. Chcesz poinformować bliskich? Wyślij SMS, ale jak wspominaliśmy wyżej, linie mogą być przeciążone. 

Alarm i komunikaty ostrzegawcze 

Alarm i komunikaty ostrzegawcze o zagrożeniach mogą być emitowane przez środki masowego przekazu, syreny, dzwonki, megafony, dzwony kościelne czy klaksony samochodowe. 

Co szczególnie istotne w poradniku, uwzględniono sposób ogłaszania alarmu. Dlaczego to takie ważne? We wcześniejszych opracowaniach można do dziś odnaleźć informacje na temat różnych alarmów, a obecnie w Polsce obowiązuje tylko jeden alarm, niezależnie od zagrożenia. Jak odróżnić uruchomienie syren alarmowych od upamiętniania godziny W? 

alarm

Ogłoszenie alarmu. Źródło: poradnik RCB „Bądź gotowy”.

Odwołanie alarmu następuje poprzez: dźwięk syreny, ciągły trwający 3 minuty oraz komunikat powtarzany trzykrotnie “Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm … dla …”. 

Poradnik zawiera również zasady zachowania w przypadku ogłoszenia i odwołania alarmu: 

 • Przerwij pracę, wyłącz urządzenia oraz dopływ gazu i prądu. 
 • Włącz radio i ustaw na pasmo lokalne. 
 • W miarę możliwości śledź informację na stronach rządowych (np. RCB), 
 • Wykonuj polecenia kierownictwa i służb. 

Po odwołaniu alarmu: 

 • Wróć na poprzednie miejsce i kontynuuj czynności. 
 • Przewietrz pomieszczenie i uzupełnij zapasy środków do uszczelniania drzwi i okien. 
 • Stosuj się do poleceń służb. 

Zabrakło tutaj wzmianki o uzupełnieniu wszystkich zapasów. 

Współpraca z innymi 

Ten punkt odnosi się do informowania innych osób o zagrożeniu. Warto skontaktować się z bliskimi, poinformować sąsiadów (szczególnie starszych, chorych). Poradnik też podpowiada, aby zaproponować transport i zorganizować schronienie dla ewakuowanych.  

Wątpliwości rodzi zapis o organizacji schronienia dla ewakuowanych. We wcześniejszej treści działania skupiają się na zadbaniu o siebie i rodzinę. Zakładamy, że schronienie pomieści kilka osób, a nagle mamy zapewnić schronienie, powiedzmy, 20 osobom z naszego budynku. Chyba że autorzy mieli na myśli odstawienie sąsiadów w miarę bezpieczne miejsce, a później ewakuację indywidualną. 

Zestaw ewakuacyjny 

To istotny punkt poradnika, ponieważ przygotowanie plecaka ewakuacyjnego umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz przysłowiowych nerwów w przypadku, kiedy musisz opuścić nagle swój dom. Z założenia plecak ewakuacyjny zawiera wszystko to, co potrzebne do przetrwania około 72 godzin. W razie zagrożenia bierzesz plecak i wychodzisz.   

W plecaku ewakuacyjnym powinny się znaleźć przedmioty takie jak:  

 • radio na baterie,  
 • latarka,  
 • zapasowe baterie do radia i latarki,  
 • dokumenty,  
 • źródło ognia (zapalniczka, zapałki),  
 • maski ochronne,  
 • lokalna mapa, kompas, GPS,  
 • otwieracz do puszek,  
 • prowiant 2 doby,  
 • sztućce,  
 • nóż lub scyzoryk albo multitool,  
 • ołówek i notes,  
 • apteczka,  
 • środki higieniczne,  
 • kurtka przeciwdeszczowa i bielizna termoaktywna oraz odzież na zmianę,  
 • śpiwór,  
 • butelka filtrująca i zapasowe filtry,  
 • opaska zaciskowa, linka paracord lub gumy,  
 • gotówka w niewielkich nominałach.  

Warto mieć na uwadze, że każdy z członków rodziny powinien mieć swój plecak ucieczkowy. Rozsądnym krokiem będzie przygotowanie kilku plecaków, które będą się znajdować w miejscach, w których domownicy często przebywają: w domu, w pracy, w szkole, w samochodzie.   

Ten punkt warto byłoby rozszerzyć o zapis, że “plecakiem ucieczkowym” wcale nie musi być plecak. Może to być torba, czy nawet walizka. Dobrze też, aby wyposażenie członków rodziny się uzupełniało – zestawy nie muszą być jednakowe, jeżeli w plecaku na przykład mamy zabraknie ołówka, to w plecaku dziecka może znaleźć się długopis. Ponadto, śpiwór warto przytroczyć do plecaka, co zaoszczędzi miejsce wewnątrz, a dokumenty lepiej nosić przy sobie. Brakuje tu także informacji o środkach higienicznych (papier toaletowy czy podpaski), zapasie wody i o tym, że gotówkę warto mieć także w bilonie. 

Schronienie i zabezpieczenie logistyczne 

Poradnik przewiduje zabezpieczenie 14 litrów wody na każdego mieszkańca, w razie, gdyby domownicy musieli przebywać około tygodnia w domu. Warto dodać, że te 14 litrów wody to minimum – jeżeli jesteś w stanie zabezpieczyć większą ilość wody, zrób to. Dobrze też od razu napełnić wannę wodą.  

Dalej znajdziemy informacje, gdzie przechowywać żywność i jaką żywność wybierać. W suchym, chłodnym i ciemnym miejscu przechowuj produkty z długą datą ważności, które nie wymagają obróbki. Jest to dobra rada, ale do listy batonów, konserw, dań gotowych i suchego pieczywa dodalibyśmy żywność liofilizowaną czy racje wojskowe.  

Jeżeli wystąpi nagłe zagrożenie, gdy jesteś w domu, schowaj się w bezpiecznym miejscu, które wcześniej ustaliłeś w danym budynku.  

zapasy

Ewakuacja 

Poradnik poleca utrzymywanie rezerw paliwa, na przykład trzymając w garażu kanister z paliwem. Jeżeli nie możesz utrzymywać rezerw, a spodziewasz się ewakuacji, zatankuj bak do pełna.  

Jeżeli Ty spodziewasz się ewakuacji, to jest duża szansa na to, że inni też. Prawdopodobnie stacje będą oblegane. Lepszym pomysłem jest stałe utrzymywanie przynajmniej połowy baku i wyposażenie w kanister z paliwem. Nie musi być trzymany w garażu, możesz go przechowywać chociażby w piwnicy. 

Dalej mamy informacje o tym, aby mieć koło zapasowe i umieć je wymienić – warto także sprawdzić, czy mamy narzędzia do wymiany i potrafimy ich użyć. Dobrze też sprawdzać, czy koło jest w ogóle napompowane.  

Do ewakuacji warto też przygotować lokalne mapy i zaplanować główną oraz awaryjne trasy. A do tego ustanowić z bliskimi punkty kontaktowe, w których się spotkacie. Dobra rada, ale miejsc może być więcej na trasie z punktu A (dom) do punktu B (schronienie). 

Poradnik radzi, aby ubrać się na cebulkę: kurtka, czapka, buty z grubą podeszwą, spodnie bojówki. Do tego unikamy kolorów brązowych, zielonych i odzieży moro. Przed wyjściem z domu zabierz plecak ewakuacyjny lub wszystkie potrzebne rzeczy i zakręć zawory wody, gazu, odłącz urządzenia elektryczne, opróżnij lodówkę i zamknij drzwi na klucz – niekoniecznie opróżnianie lodówki powinno być priorytetem, kiedy musisz się ewakuować, posprzątać zepsutą żywność możesz później.  

Jeżeli nie zdążyłeś na transport służb lub administracji, idź pieszo. Jeżeli ewakuujesz się indywidualnie z rodziną, podróżujcie jednym samochodem.  

Podczas ewakuacji: wykonuj polecenia służb, korzystaj z zalecanych tras, ostrożnie jedź przez wiadukty i mosty, nie zatrzymuj się pod przewodami wysokiego napięcia oraz unikaj tras, przy których znajdują się obiekty infrastruktury krytycznej (np. elektrownie albo budynki wojskowe). Do ostatniej rady warto podchodzić z dystansem. Najlepiej wcześniej zaplanować trasę, która omija takie punkty, ale jeżeli już jesteś na drodze obok elektrowni, nie zawracaj, po prostu jedź.  

Rozdział 2: Działania w czasie zagrożenia 

Rozdział liczy 15 stron i obejmuje zachowania w różnych niebezpiecznych sytuacjach, takich jak: strzelanina, wybuch, zagrożenie bronią masowego rażenia, blackout, obecność wrogiego wojska czy sytuacja zakładnicza. 

Na początku rozdziału poradnik przestrzega, żeby uważać na to, z kim prowadzimy rozmowy. Szczególną uwagę powinny zwracać pytania o miejsce zamieszkania czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Nie tylko w czasie zagrożenia warto być podejrzliwym, jeżeli teraz ktoś Cię pyta o to, jakie zasoby posiadasz, też raczej nie powinieneś odpowiadać na takie pytania. 

Poradnik zaleca, aby informować służby i wojsko o podejrzanych osobach, a także, aby nie obawiać się polskiego munduru – dobrze też wiedzieć, jak wygląda umundurowanie Wojska Polskiego, zanim zgłosisz się z informacją do kogoś, kto wcale nie jest polskim żołnierzem, albo w ogóle nie jest żołnierzem, a nosi starą “wuzetę”.  

Strzelanina, wybuch 

Jeżeli znajdujesz się w miejscu strzelaniny lub w obecności kogoś, kto ma broń palną (i nie jest ze służb) to pierwsze, co powinieneś zrobić, to uciekać. Jeżeli nie możesz uciec, ukryj się (najlepiej gdzieś, gdzie są grube ściany, z dala od okien i drzwi), jeżeli nie możesz uciec, walcz. Nie bój się zranienia napastnika, walcz tym, cokolwiek masz pod ręką. Dobrą radą jest także wzmianka o zapamiętaniu układu budynku – dzięki temu szybciej możesz się ewakuować. 

Warto także zawsze mieć przy sobie środki do samoobrony, które zwiększą szansę w starciu z napastnikiem.

W kontekście wybuchu rady są trochę enigmatyczne. Poradnik zaleca znalezienie bezpiecznego miejsca i przygotowanie plecaka ucieczkowego. Jednak wybuch ciężko jest przewidzieć, a jeżeli znajdujesz się na ostatnim piętrze budynku, w którym wybuch nastąpił na parterze, trudno zejść do piwnicy. W każdym razie – jeżeli doszło do wybuchu, staraj się osłonić głowę rękoma. Jeśli jesteś w bezpiecznym miejscu, a wybuch nastąpił gdzieś dalej, poczekaj, upewnij się, że jest bezpiecznie i upuść zagrożone miejsce (nie korzystaj z wind).

Samoobrona

Broń masowego rażenia 

Broń masowego rażenia to nazwa dla substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych. Często kontakt z nimi kończy się ciężką chorobą lub przy długiej ekspozycji śmiercią. 

Poradnik podaje informacje o tym, czym są te substancje i jak się zachować, jeżeli jesteśmy na nie narażeni. 

W skrócie: 

 • opuść zagrożony obszar, 
 • idź w przeciwnym kierunku niż wiatr, 
 • chroń drogi oddechowe i skórę, 
 • weź prysznic i wyrzuć ubrania, w których przebywałeś na skażonym terenie, 
 • uszczelnij drzwi i okna w miejscu, w którym przebywasz,  
 • nie wychodź bez powodu, 
 • dezynfekuj ręce i dbaj o higienę, 
 • nie spożywaj posiłków i nie przyjmuj płynów, które mogą być skażone, 
 • postaraj się nie panikować, 
 • stosuj się do zaleceń służb. 

Warto dodać tutaj punkt o ochronie oczu. 

Blackout 

Przy blackoucie należy oszczędzać energię między innymi w telefonie komórkowym: wyłącz pakiet danych, Wi-Fi, uruchom tryb energooszczędny. Dobrze też uruchomić tryb samolotowy, ale co jakiś czas sprawdzać, czy nie podano dodatkowych informacji. 

Na czas blackoutu warto przygotować dodatkowe źródła zasilania (stacje zasilania, agregaty prądotwórcze, powerbanki), wyposażyć się w latarki i baterie, radio na baterie, zapałki, zapalniczki, świeczki, zapasy wody i żywności czy gotówkę.  

Poradnik poleca gotowanie na grillu ogrodowym, ale czy rozpalisz grill na balkonie w bloku? A co, jak nie masz nawet balkonu? Jeżeli mieszkasz w bloku, a do tego bez balkonu, dobrym wyborem będzie kuchenka na kartusze lub kuchenka turystyczna. 

Blackout

Obce wojsko 

Podczas na przykład konfliktu zbrojnego na terenie, na którym mieszkasz, może pojawić się obce wojsko (tutaj przypominamy o tym, żeby wiedzieć, jak odróżnić żołnierza WP od wojsk innych państw, przydatna też będzie wiedza o wojskach sojuszniczych). Jeżeli zauważyć wrogich żołnierzy to: 

 • Zachowuj spokój, 
 • Postaraj się zmienić kierunek podążania, żeby nie iść w stronę żołnierzy, 
 • Nie bądź ciekawski – nie przyglądaj się ani żołnierzom, ani sprzętowi, 
 • Nie rób zdjęć i nie nagrywaj, 
 • Podczas rozmowy trzymaj ręce na widoku, 
 • Nie kłóć się z żołnierzami, okaż dokumenty. 

Jeżeli obecność wrogich wojsk wymusza pozostanie w domu, to zaopatrz się w wodę i prowiant (dobrze korzystać z tych wcześniej zgromadzonych zapasów lub pomocy humanitarnej), możesz skorzystać z zasobów w najbliższym sklepie, nie wychodź po zmierzchu, noś ubranie w neutralnych barwach i znajdź towarzyszy. 

Mamy wątpliwości co do zapisów o plądrowaniu sklepów i znajdowaniu kompanów. Jeżeli masz zgromadzone zapasy lub dostarczana jest pomoc humanitarna, odpuść sklep, nie ma sensu niepotrzebnie się narażać. A jeśli chodzi o towarzystwo, nie najlepszym pomysłem jest gromadzenie się z nieznajomymi. Co prawda mogą okazać się dobrymi ludźmi, z którymi będziesz czuć się raźniej, ale z drugiej strony, mogą po prostu chcieć Twoich zasobów. Lepiej nie ufać obcym, jeżeli potrzebujesz wsparcia, spróbuj zebrać grupę z osób, które znasz. 

Sytuacja zakładnicza 

Sytuacja zakładnicza to trudne przeżycie. Poradnik zaleca akceptację sytuacji, zachowanie spokoju i cierpliwość. Wzorowy zakładnik postępuje zgodnie z instrukcjami, nie próbuje nawiązywać rozmowy, nie odwraca się plecami, spożywa podany posiłek, odpoczywa i śpi, a ucieka wtedy, kiedy ma pewność, że mu się uda. 

Co do nawiązywania rozmowy z porywaczami opinie się różne. Według jednych najlepiej jest unikać rozmowy z osobami, które ograniczają Twoją wolność, według innych powinno się nawiązywać kontakt. Po co? Porywacze bardzo często nie patrzą na zakładników, jak na ludzi. Nawiązanie rozmowy, grzeczne zapytanie o możliwość zmiany pozycji (na przykład z leżącej na siedzącą) może uczłowieczyć zakładnika w oczach porywacza. Jednak nie ma tutaj złotej, uniwersalnej rady. Jeżeli nie jesteś pewny, nie rób nic, co mogłoby rozzłościć porywacza. 

Pierwsza pomoc 

Ostatnim punktem poradnika są informacje o udzielaniu pierwszej pomocy, z którymi nie ma co polemizować. To standardowe procedury, które przyswajane są w szkole czy na kursach pierwszej pomocy.  

Przed udzieleniem pomocy zachowaj spokój, najpierw zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zorientuj się, ilu jest rannych, wezwij pomoc, oceń stan poszkodowanych. Jeżeli jest taka konieczność – rozpocznij udzielanie pierwszej pomocy. 

Standardowo: układamy poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, udrożniamy drogi oddechowe. Jeżeli poszkodowany nie oddycha: układamy go na plecach, udrożniamy drogi i rozpoczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową: 30 uciśnięć klatki w równym tempie i 2 oddechy ratunkowe. Resuscytację kontynuuj do przyjazdu służb, a jeśli opadasz z sił, poproś, żeby ktoś Cię zmienił.  

Poradnik RCB “Bądź gotowy” – podsumowanie 

Poradnik wydany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa to spis zasad, którego wiele zapisów z pewnością znajdzie zastosowanie podczas któregokolwiek zagrożenia. Warto jednak pamiętać, że nie jest to poradnik uniwersalny, który zawsze się sprawdzi. 

Wiele czynności czy elementów wyposażenia należy dostosowywać do aktualnej sytuacji. Dobrym krokiem natomiast jest publikacja takich treści przez rząd, dzięki czemu wiele osób może zostać uświadomionych co zrobić, jeżeli znajdzie się w niebezpieczeństwie. 

Biorąc pod uwagę rosnące napięcia tuż za granicami państwa czy szeroko zakrojone działania propagandowe, taki poradnik może zostać odebrany jako czynnik, który wywoła panikę w społeczeństwie. Z jednej strony może tak się zdarzyć, jednak z drugiej – wydanie poradnika nie jest równoznaczne z tym, że za kilka dni rozpocznie się wojna, zaleje nas powódź, rozprzestrzeni się śmiertelny wirus, wybuchnie elektrownia jądrowa czy dojdzie do ataku terrorystycznego. Poradnik jest prewencyjny, ma uświadomić, co należy zrobić, jeżeli znajdziesz w niebezpiecznej sytuacji.  

Przygotowanie na każdą ewentualność – “Bądź gotowy”  

Zgodnie z przysłowiem “Przezorny zawsze ubezpieczony”, warto się przygotowywać na różne ewentualności. Żyjemy w niepewnych czasach, a rosnące napięcia i konflikty rozgrywają się tuż obok nas. Przygotowanie na różne zagrożenia nie tylko umożliwi przetrwanie w razie ich wystąpień, ale może również nieco uspokoić nerwy.  

Chcesz przygotować plecak ewakuacyjny? A może gromadzisz zapasy w domu? W Militaria.pl znajdziesz kompleksowe wyposażenie na każdą ewentualność. Sprawdź, co przyda się na czas kryzysu i wojny w sekcji Bądź gotowy

Napisz coś...